Art@Site www.artatsite.com Shinkichi Tajiri Knoop
Artist:

Shinkichi Tajiri

Title:

Knoop

Year:
1974
Adress:
Schiphol Airport
Website:
something is missing
I see a white string in a simple knot, that is wrapped around a pillar. The material of the string is smooth and white in color. The size of the knot makes that the column barely stands out.
Art can have an aesthetic function and an emotional function. The aesthetic function in this artwork is because the powerful, continuous, perfect, solid line. I miss their counterparts such as fragile, interrupted, broken, puzzled, therefore, I’m not under the spell of the aesthetics of this artwork.
Also, in the functional feature I see deficits. On an airport, I have some uneasiness. I’m looking continuous on the clock with one eye and keep a hold on my suitcase with one hand. In a labyrinth of aisles I need a clear route, so I can enter the aircraft in time. An artwork that takes away fear, that gives direction, that gives relaxation would have a clear function on an airport.
A string, a column and a knot can have a clear function. In this artwork you recognize these functional elements directly. The functional intent, however, is directly punctured because the cord is connected at once. The even surface and white color aren’t what we a associate with a the material of a cord. Tajiri is playing with proportions and materials.
De Knoop (The Knot) by Shinkichi Tajiri is a artwork that plays with proportions but does not respond to the most important emotions or needs of the viewer.
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
er ontbreekt iets
Ik zie een wit koord in een eenvoudige knoop, dat om een zuil is geslagen. Het koord is glad en wit van kleur. De knoop is zo groot dat de kolom nauwelijks opvalt.
Kunst kan een esthetische functie en een emotionele functie vervullen. Het esthetische in dit kunstwerk ligt in de krachtige, doorgaande, perfecte, stevige lijn. Ik mis hun tegenhangers zoals fragiel, onderbroken, gebroken, zoekend en daarom kan de esthetiek van dit kunstwerk mij niet lang boeien.
Ook zie ik tekorten in de functionele functie. Op een luchthaven voel ik mij altijd een beetje onrustig. Ik houd de klok continu met één oog in de gaten en houd mijn koffer met één hand vast. Door de wirwar van gangen heb ik behoefte aan een duidelijke route zodat ik op tijd aan boord ben van het vliegtuig. Een kunstwerk dat rust geeft, dat angst wegneemt, dat richting wijst zou een duidelijke functie hebben op een luchthaven.
Een koord, een kolom en een knoop kunnen een duidelijke functie hebben. Bij dit kunstwerk herken je direct deze functionele onderdelen. De functionele bedoeling is echter direct ontzenuwd doordat het koord nergens aan verbonden is. Ook in de materialisering klopt het perfecte en het witte uiterlijk niet met het materiaal van een koord. Tajiri speelt met functies, verhoudingen en met materialen.
De Knoop van Shinkichi Tajiri is speels door met verhoudingen te spelen maar reageert niet op de belangrijkste emoties of behoeften van de kijker.
Door Theo, www.artatsite.com

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Tajiri heeft daarna nog veel kunstwerken in knoopvorm gemaakt, het werd in de jaren negentig zijn handelsmerk genoemd. De kunstenaar:"Ik wilde een simpel en helder statement maken, iets dat ook mensen die niets van kunst weten direct zouden herkennen. Een knoop is een knoop. Met de interpretatie daarvan kan niets misgaan" en"Ik wil dat mensen zelf betekenis kunnen geven aan mijn kunstwerken'.

www.dwaalmachine.sjonges.nl:
Bijzonder aan Schiphol is dat binnen één complex kunstwerken te zien zijn uit verschillende perioden in de ontwikkeling van kunst in de openbare ruimte.
Er zijn vroege kunstwerken te vinden, die nog als uitgangspunt hanteren dat de beeldende kunst op ingetogen wijze de architecturale omgeving moest verlevendigen, zoals 'Knoop' van Shinkichi Tajiri en 'Wolk en Waterval' van Cornelius Rogge. Bij de kunstwerken die in de jaren tachtig zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld de beelden van Sigurdur Gudmundsson en Theo Niemeyer, wordt de band met de architectuur losser. Van de kunstwerken wordt een nieuwe ‘activiteit’ verlangd: zij moeten het visuele geweld van de locatie aankunnen en zijn een tegenwicht tegen alle commerciële activiteiten en de hectiek van het reisproces. In de jaren negentig zet deze ontwikkeling zich voort; de beeldende kunst is niet versmeltend of decoratief meer maar gaat de concurrentie aan met reclamezuilen en informatieborden. Een mooi voorbeeld hiervan is 'Coda' van Dennis Adams. Adams maakte een kunstwerk dat bestand is tegen het visuele geweld van de terminal: het eenvoudige roodwit geblokte patroon – afgekeken van andere objecten op vlieghavens met een signaalfunctie – lokt steevast een groep reizigers naar het werk toe.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Tajiri has many works of art in button shape, it was called his trademark in the 1990s. The artist:"I wanted to make a simple and clear statement, something that also people who know anything about art would recognize immediately. A knot is a knot. With the interpretation thereof can nothing go wrong"and" I want people to be able to give meaning to my works of art itself.'

www.dwaalmachine.sjonges.nl:
Particular to Schiphol is that within one complex to see works of art from different periods in the development of art in public space.
there are early to find works of art, which still use that as a starting point the Visual Arts had to liven up the architectural environment on understated way, as ' Knot ' of Shinkichi Tajiri and ' cloud and waterfall ' by Cornelius Rogge. At the works of art that are realized in the eighties, for example the images by Sigurdur Gudmundsson and Theo Niemeyer, the band with the architecture looser. Of the works of art: a new ' activity ' is required they must cope with the Visual violence of the location and are a counterpoint to all commercial activities and the hectic pace of travel process. Put this in the 1990s development continued; the Visual Arts is not versmeltend or decorative goes the competition to more but with advertising columns and information boards. A good example is ' Coda ' by Dennis Adams. Adams made a work of art that is resistant to Visual violence of the terminal: the simple red-white checkered pattern – copied from other objects on airports with a signal function – lures invariably a group travelers to the work.