Art@Site www.artatsite.com Fefe Talavera Mural
Artist:

Fefe Talavera

Title:

Mural

Year:
2012
Adress:
Hoogte Kadijk
Website:
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Op de hoek van Geschutswerf en de Hoogte Kadijk is een fraaie muurschildering te bewonderen van de Mexicaans / Braziliaanse kunstenares Fefe Talavera. Zij vervaardigde deze mural in juni 2012.

www.hansfrederiks.com:
Op de zijkant van het vreselijk saaie gebouw van Liander aan de Amsterdamse Hoogte Kadijk ontstond begin deze zomer een kunstwerk, gemaakt door de Braziliaanse kunstenares Fefe Talavera. Het is onderdeel van diverse straatkunstwerken, verspreid over de hele stad.
Anouk Piket: ‘Ik heb jaren in Brazilië gewoond en onderzoek gedaan in veel verschillende wijken in Rio de Janeiro naar hiphop en de hiphopcultuur en zo kwam ik in contact met graffitischrijvers. Het viel me op dat ze in Brazilië heel kleurrijke en figuratieve graffiti maken, vaak met een maatschappelijke boodschap. Ik ben me daar meer in gaan verdiepen en op een gegeven moment wilde ik in Nederland iets gaan organiseren, zodat in Nederland, deze vorm van straatkunst onderdeel zou worden van het dagelijks leven van bewoners.’
Anouk: ‘In Brazilië maken ze heel duidelijk onderscheid tussen taggen en street art, muurkunst. Kleurrijke muurkunst wordt er toegestaan, gedoogd eigenlijk. Als een buurt het accepteert, wordt het toegestaan. Omdat ze niet steeds worden opgejaagd krijgen graffitischrijvers veel tijd om hun kunst te ontwikkelen en hun technieken te verbeteren. Daarbij houden ze ook niet zo strikt vast aan de oorsprong van graffiti in New York, maar wordt er meer expressief gewerkt. Ze maken er echt een weekenduitje van, waarbij ze met een hele groep samen een muur gaan doen. Muziek erbij, biertje, totaal anders dan hier.

www.skyscrapercity.com:
Ik vind hem wel stoer. De ingetogenheid in kleur en vorm geeft het iets tijdloos, vind ik. Alsof de schildering er altijd al is geweest.

Translation
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
On the corner of Geschutswerf and the height K is a beautiful mural to admire the Mexican/Brazilian artist Fefe Talavera. They manufactured this mural in June 2012.

www.hansfrederiks.com:
On the side of the terribly boring Liander building on the Amsterdam Height K arose early this summer a work of art, created by the Brazilian artist Fefe Talavera. It is part of various street art works, spread around the city.
Anouk Piket: ' I have lived years in Brazil and research done in many different areas of Rio de Janeiro to hip hop and hip hop culture and so I got in touch with graffiti writers. It occurred to me that they make very colorful and figurative graffiti in Brazil, often with a social message. I am going more in depth and at one point I wanted to organize something in Netherlands, in Netherlands, so this form of street art would be part of the daily life of residents." Anouk
: ' In Brazil make them very clear distinction between tagging and street art, wall art. Colorful wall art is there allowed, tolerated actually. As a neighborhood it accepts, it is allowed. Because they do not always get hunted down a lot of time for their art graffiti writers get to develop and to improve their techniques. In so doing, they also do not so strictly stuck to the origins of graffiti in New York, but worked more expressive. They make really a weekend outing of, taking them with a whole group together a wall going to do. Music, beer, completely different from here.

www.skyscrapercity.com:
I find him tough. The modesty in color and shape gives it something timeless, I find. As if the painting there always has been.