Art@Site www.artatsite.com Roel Teeuwen Kralen
Artist:

Roel Teeuwen

Title:

Kralen

Year:
1985
Adress:
Noorderpark
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De beeldtaal van Roel Teeuwen is ontleend aan groeivormen in de natuur. Steeds terugkerend in zijn oeuvre zijn hoorns, vruchten, naar omhoog groeiende grashalmen en rietstengels die in vele verschillende maten, vormen en materialen worden uitgevoerd. Natuur “Vanuit een vormentaal die aan de natuur ontleend is wordt gezocht naar algemeen geldende principes van organische vormgeving. Deze algemene principes leiden tot archetypen, oerprincipes van vormgeving, die je in de meest diverse vormen van leven tegenkomt en waarin zowel visuele als taktiele elementen wezenlijk zijn. Als gevolg van deze algemene geldigheid kom je deze beeldtekens tegen in alle culturen, waar zij, als gevolg van de functie, steeds een andere betekenisdrager zijn. Vanuit hun oorsprong worden deze vormen, over alle culturele bepaaldheid heen, tot symbolen van verbondenheid van mens en aarde.”

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The pictural language of Roel Teeuwen is derived from growth forms in nature. Recurrent in his work are horns, fruits, grass growing upwards and Reed stems that in many different sizes, shapes and materials are carried out. Nature"from a formal language that is derived from nature is wanted to generally applicable principles of organic design. These general principles lead to archetypes, oerprincipes of design, to be found in the most diverse forms of life and in which both Visual and tactile elements substantially. As a result of this general validity to get this image marks against in all cultures, where they, as a result of the role, becoming a different meaning are carriers. From their origin, these forms, across all cultural determinacy to human and back, to symbols of belonging Earth."