Art@Site www.artatsite.com David Vandekop Zonder Titel
Artist:

David Vandekop

Title:

Zonder Titel

Year:
1989
Adress:
Atlasgebouw
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Vandekop: “Het is een prive antwoord op de saaie, strakke prefab-architctuur van het gebouw. Daar heb ik de menselijke maat en landschappelijke elementen tegenover gezet. Het ruige beeld steekt af tegen de omgeving door het duidelijke handwerk, de heldere kleuren, de weelderige vormen en het ruwe oppervlak. Van alle kanten ziet het er geheel anders uit. Het totaal vormt een verrassend accent in het uiterst gecultiveerde bedrijvengebied.”
Het atelier van Vandekop stond in Zeeland bij de kust. Hij wilde contact houden met de natuur en hield een schetsboek bij waarin hij tekende wat hem tijdens zijn dagelijkse wandelingen trof. Het veranderende licht, de beweging van golven en wolken was zijn inspiratie tot het maken van nieuwe vormen.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Vandekop:"it's a private response to the boring, tight prefab-architctuur of the building. Since I have the human element and scenic elements put in front. The rugged image stands out against the environment by clear crafts, the bright colors, the luscious shapes and the rough surface. From all sides it looks entirely different. The total represents a surprising accent in the extremely cultivated business area."
Vandekop's Studio was in Zeeland at the coast. He wanted to keep in touch with nature and kept a sketchbook in which he signed what struck him during his daily walks. The changing light, the movement of waves and clouds was his inspiration to create new forms.