Art@Site www.artatsite.com Gerrit Jan van der Veen Wilhelmina Drucker-Monument
Artist:

Gerrit Jan van der Veen

Title:

Wilhelmina Drucker-Monument

Year:
1939
Adress:
Churchilllaan, Waalstraat
Website:
Margreet Boomkamp, werkstuk VU kunstgeschiedenis 2003:
Het object bestaat uit een staande bronzen vrouwfiguur op een sokkel, met daarop inscriptie. Wilhelmina Drucker zelf is vereeuwigd op de voorzijde van de sokkel. Wilhelmina Drucker leefde van 1847-1925 en was één van de eerste voorvechtsters voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Het standbeeld kwam voort uit een particulier initiatief van het Comité huldeblijk Wilhelmina Drucker en werd in 1939 door dit comité geschonken. De kunstenaar Gerrit-Jan van der Veen (geboren 1902) werd wegens zijn activiteiten in het verzet tegen de Duitse bezetter in 1943 gearresteerd en gefusilleerd. In 1945 werd de toenmalige Euterpestraat in de Apollobuurt naar hem vernoemd.

www.wikipedia.org:
Wilhelmina Drucker (geboren als Wilhelmina Elizabeth Lensing, Amsterdam, 30 september 1847 - aldaar, 5 december 1925) was een Nederlands politicus, een van de eerste Nederlandse feministen, schrijfster en vredesactiviste. Ze schreef behalve onder haar eigen naam ook onder de pseudoniemen Gipsy, Gitano en E. Prezcier.
In 1893 richtte Drucker samen met haar rechterhand Dora Schook-Haver het weekblad Evolutie op dat tot 1926 bleef bestaan. Ze gaf lezingen door het hele land, was betrokken bij de oprichting van enkele vakverenigingen voor vrouwen en werd in 1897 lid van de nieuw opgerichte Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV) om de belangen van de ongehuwde moeder en haar kind te behartigen. Drucker vond dat de OV een strijdorganisatie zou moeten zijn, die alle vrouwen, ongehuwd of gehuwd, met of zonder kinderen, zou moeten verenigen in de strijd tegen onrechtvaardige wetten en verouderde zeden. In 1902 werd Drucker secretaris van het Nationaal Comité inzake Wettelijke regeling van Vrouwenarbeid dat de economische zelfstandigheid van vrouwen voorstond. Ze voerde vergeefse actie tegen de wetsvoorstel van het kabinet-Heemskerk (1908-1913) om vrouwelijke ambtenaren die trouwden te ontslaan. De VVV brak met de Sociaal-Democratische Bond, vanwege het recht van vrouwen op arbeid en het kostwinnerschap. De SDAP en progressieve liberalen zetten tot Druckers teleurstelling het streven naar algemeen mannenkiesrecht voorop. Als radicale vrijdenker bestreed Drucker de handel in wapens en stond internationale ontwapening voor. Ook steunde ze dienstweigeraars.

Translation
Margreet Boomkamp, workpiece VU art history 2003:
The object consists of a standing bronze female figure on a pedestal, with inscription. Wilhelmina Drucker itself is immortalized on the front of the pedestal. Wilhelmina Drucker lived from 1847-1925 and was one of the first for fighters for equal rights between men and women. The statue originated from a private initiative of the Committee testimonial Wilhelmina Drucker and was donated in 1939 by this Committee. The artist Gerrit-Jan van der Veen (born 1902) was due to its activities in the resistance against the German occupiers in 1943 arrested and executed. In 1945, the then Euterpe street named after him in the apollobuurt.

www.wikipedia.org:
Wilhelmina Drucker (née Wilhelmina Elizabeth Lensing; Amsterdam, 30 September 1847 - Amsterdam, 5 December 1925) was a Dutch politician and writer. One of the first Dutch feminists, she was also known under her pseudonyms Gipsy, Gitano, and E. Prezcier.
In 1893 Drucker and her right-hand-woman Dora Schook-Haver founded the weekly magazine Evolutie (Evolution) - this lasted until 1926. Drucker also lectured throughout the Netherlands, got involved in the establishment of several women's trade unions and in 1897 became a member of the newly founded Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV, or Women's Mutual Protection Society), which worked for the rights of unmarried mothers and their children. Drucker stated that the OV should be a militant organisation uniting all women - married or unmarried, with or without children - to work in the public sphere for women's rights and against unjust laws and outdated morality. She explained her thinking and ideas on the mission and role of the OV, laying the foundations for later activist organisations such as Blijf van mijn Lijf (literally 'Stay away from my body, a network of women's shelters) and Vrouwen tegen Verkrachting (Women against Rape). The feminist group Dolle Mina, set up in 1969, was called 'IJzeren Mina' (Iron Mina) in a feminist variation of Drucker's nickname.