Art@Site www.artatsite.com Andre Volten 4 Colums Stainless Steel Under 45 Degrees
Artist:

Andre Volten

Title:

4 Columns Stainless Steel Under 45 Degrees

Year:
1972
Adress:
Amsteldijk
Website:
www.amsterdam.nl:
Het beeld bestaat uit vier ronde RVS kolommen van een oplopend formaat. Deze kolommen zijn haaks tegenover elkaar geplaatst onder een hoek van 45 graden. Het hoogste punt is 13 meter.
André Volten (1925-2002) heeft zich vanaf de jaren vijftig bezig gehouden met het maken van kunstobjecten in de openbare ruimte. Hij creëerde vooral grote, industrieel aandoende objecten uit diverse materialen, later met name van ijzer en staal. Zijn werken geven een accent aan de ruimte waarin ze geplaatst zijn door te contrasteren met de maat en het gezicht van de omgeving of deze te ordenen. In 1996 ontving hij de oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving & Bouwkunst.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Iets ten zuiden van de Berlagebrug staat aan de Amsteldijk het opvallende witte gebouw ‘Rivierstaete’, met de bijnaam ‘De Apenrots’. Om de hoek, in de Trompenburgstraat is een kunstwerk geplaatst van André Volten: 4 Colums stainless steel under 45 degrees. Oorspronkelijk zou op deze plek een fontein komen, om de overgang van het strakke witte gebouw met de bakstenen huizen wat te verzachten.

www.wikipedia.org:
Volten werd geboren in het Westfriese Andijk en volgde in 1945 een korte opleiding in Amsterdam aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, maar vertrok in 1946 voor een periode van 4 jaar naar Brussel. Door zijn vriendenkring aldaar (onder anderen Josef Ongenae) ontwikkelde zich snel zijn belangstelling voor de abstracte kunst.
Na zijn terugkeer naar Amsterdam in 1950 werd hij van de abstract-expressionistische schilder die hij was een non-figuratief beeldhouwer, mede door zijn activiteiten als lasser op de scheepswerf van de NDSM in Amsterdam-Noord.
Vanaf 1953 en zeker na 1954, het jaar waarin hij medeoprichter was van de kunstenaarsgroep Liga Nieuw Beelden, behoorde Volten tot de groep beeldhouwers, die zich intensief bezighield met de rol van de kunst in de openbare ruimte.
Dit heeft talrijke constructivistische sculpturen opgeleverd in vele steden in Nederland en daarbuiten. Vanaf eind jaren zestig voerde Volten zijn beelden in toenemende mate uit in roestvast staal, vaak ook gebruikte hij graniet en cortenstaal.
Zijn oeuvre droeg in belangrijke mate bij aan de integratie van beeldende kunst in de publieke ruimte. In 1996 kreeg Volten voor zijn werk de belangrijke Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Zijn werken bevinden zich onder andere in de collecties van het Kröller-Müller Museum, het Lehmbruck-Museum in Duisburg, de Kunsthalle Mannheim in Mannheim en het Skulpturenmuseum Glaskasten in Marl.

Translation
www.amsterdam.nl:
the image consists of four round stainless steel columns of an incremental format. These columns are placed at right angles across from each other at an angle of 45 degrees. The highest point is 13 meters.
André Volten (1925-2002) from the 1950s onwards has kept busy with making art objects in the public space. He created especially large, industrial-style objects in various materials, in particular of iron and later steel. His works give an accent to the space in which they are placed by contrast with the size and the face of the area or to organize this. In 1996, he received the award of the Netherlands Foundation for Visual Arts, design & architecture.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Just south of the Berlage bridge stands on the amsteldijk the striking white building ' Rivierstaete ', with the nickname ' the monkeys rock '. Around the corner, in the trompenburgstraat is a work of art posted by André Volten: 4 Colums stainless steel under 45 degrees. Originally on this place a fountain, to the transition from the tight white building with the brick houses what to soften.