Art@Site www.artatsite.com Marjet Wessels Boer Het Begon Met Een Dubbeltje
Artist:

Marjet Wessels Boer

Title:

Het Begon Met Een Dubbeltje

Year:
2013
Adress:
Mauritskade
Website:
www.kunstbijdekey.nl:
Kunstenaar Marjet Wessels Boer ontwierp in opdracht van Woonstichting De Key een huizenhoge, gemetselde letterbak.
Oorspronkelijk werd een letterkast gebruikt om zetletters te bewaren. Op die manier verwijst het kunstwerk naar de krant die de BVEW uitbracht om leden te werven voor de bouw van de Dubbeltjespanden. In meer recentere tijden doet een letterbak vooral dienst als toonkast en worden er trots souvenirs en objets trouvés in uitgestald. Ook Wessels Boer gebruikt de letterbak als toonkast.
Ze verzamelde persoonlijke en historische verhalen over de Dubbeltjespanden en vertaalde die in aluminium silhouetten. De voorwerpen met een huisnummer zijn aangedragen door huidige bewoners. Het resultaat is bonte verzameling objecten, van mattenklopper tot olifant. Tezamen schetsen de silhouetten de geschiedenis van een unieke plek in Amsterdam. Een geschiedenis die nog lang niet ten einde is. Niet voor niets liet Wessels Boer vakken in de letterbak open – wachtend op verhalen uit de toekomst.

www.studiowesselsboer.nl:
De aluminium silhouetten verwijzen naar persoonlijke en historische verhalen over de Dubbeltjespanden. De objecten met een huisnummer zijn aangedragen door huidige bewoners. Het resultaat is bonte verzameling objecten, van mattenklopper tot olifant. Tezamen schetsen deze silhouetten de geschiedenis van een unieke plek in Amsterdam.

www.amsterdam.nl:
De 56 woningen aan de Mautiskade zijn de eerste sociale woningen van Amsterdam. Vorig jaar heeft Woonstichting De Key deze woningen grondig opgeknapt. Ter gelegenheid hiervan en het 145 jarig bestaan van de panden hebben het AFK en De Key in nauw overleg met de bewoners dit kunstwerk mogelijk gemaakt. De geschiedenis van de Dubbeltjespanden en de bewonersverhalen achter de objecten in de letterbak zijn te vinden op www.dubbeltjespanden.nl.

Translation
www.kunstbijdekey.nl:
Artist Greg Wessels Boer designed by order of Living high, brick houses The Key a typecase Foundation.
was originally a case used to keep zetletters. In this way, the work of art refers to the newspaper that released to the BVEW to solicit Members for the construction of the dubbeltjespanden. In more recent times does a typecase as show case and be proud souvenirs and objets trouvés in displayed. Wessels Boer also uses the typecase as show cabinet.
she collected personal and historical stories about the dubbeltjespanden and translated that in aluminium silhouettes. The objects with a house number are proposed by current residents. The result is colorful collection objects, by mats beater to elephant. Together sketches the silhouettes the history of a unique place in Amsterdam. A history that is far from being over. Not for nothing left Wessels Boer boxes in the typecase open – waiting for stories from the future.

www.studiowesselsboer.nl:
The aluminum silhouettes refer to personal and historical stories about the dubbeltjespanden. The objects with a house number are proposed by current residents. The result is colorful collection objects, by mats beater to elephant. Together, these silhouettes the history of a unique place in Amsterdam.

www.amsterdam.nl:
The 56 properties on the Mautiskade are the first social housing of Amsterdam. Last year, Living The Key Foundation these homes thoroughly refurbished. On the occasion of this and the 145 anniversary of properties have the AFK and the Key in close consultation with the residents made possible this work of art. The history of the dubbeltjespanden and the residents stories behind the objects in the typecase can be found on www.dubbeltjespanden.nl.