Art@Site www.artatsite.com Hartmut Wilkening Players and Supporters
Artist:

Hartmut Wilkening

Title:

Players and Supporters

Year:
2005
Adress:
Buiksloterweg
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Players and Supporters is een beeldengroep van vier bronzen figuren die aan het voetballen zijn. Alle figuren zijn in beweging, maar één van ieder beeld raakt de grond en het lichaam zweeft schuin in de lucht. Alleen de imaginaire beweging houdt de figuren overeind in de strijd met de zwaartekracht. De gebaren vertonen de inzet en de vaardigheid van professionals, maar de kledij verwijst naar vrijetijdsbesteding: trui, lange broek en blote voeten.
Wilkening sluit met dit kunstwerk aan bij typische eigenschappen van Amsterdam-Noord: aardverbonden en individualistisch. In het werk van Wilkening spelen individualisme en massacultuur een belangrijke rol. Voetbal ziet hij niet alleen als een spel, maar ook als een icoon van massacultuur. De dromen van de supporters worden verbeeld als de zwaarteloosheid van de beweging.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Players and Supporters is a sculpture group by four bronze figures who are playing football. All figures are in motion, but one of each image hits the ground and the body floats obliquely in the air. Only the imaginary movement keeps the figures standing in the battle with gravity. The gestures show the commitment and skill of professionals, but the clothing refers to sports: sweater, long pants and bare feet.
Wilkening closes with this work of art with typical features of Amsterdam-Noord: aardverbonden and individualistic. In the work of individualism and mass culture Wilkening play an important role. Football he sees not only as a game, but also as an icon of mass culture. The dreams of the supporters are imagined as the gravity of the movement.