Art@Site www.artatsite.com Anneke de Witte Islanded
Artist:

Anneke de Witte

Title:

Islanded

Year:
2010
Adress:
Van Diemenstraat, Barentszplein
Website:
A welcome supplement
The statue brings new dimensions in: of naturalness, togetherness and shelter. And this a welcome supplement in a functional space what a harbor is.
Rough curved shapes come together. This evokes me a sense of togetherness and shelter. On top of this bent form is a white mass. This seems like a lump of ice and hails me to purity, naturalness. It’s nice to walk underneath the artwork and to feel the shelter of the natural forms.
The material (bronze and ceramics) is firm and natural.
The sculpture is a beautiful supplement to the functional space that a harbor is. The artwork by Anneke de Witte makes you induce and associate: what are these legs?, are are these bearing? The title suggests the formation of an island. Would the image may come from afar?
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling:
Een welkome aanvulling
Het standbeeld brengt nieuwe dimensies in: van natuurlijkheid, gezamenlijkheid en beschutting. En dat is een welkome aanvulling in een functioneel gebied dat een haven is.
Ruwe gebogen vormen gemaakt van brons komen bij elkaar. Dit roept bij mij een beeld van gezamenlijkheid en beschutting op. Op deze gebogen vormen ligt een witte massa, gevormd uit ceramiek. Dit lijkt een ijsklomp en dit doet mij denken aan zuiverheid, natuurlijkheid. Mooi is om onder het beeld door te lopen en om de beschutting van de natuurlijke vormen te voelen.
De materialen (brons en keramiek) zijn stevig en natuurlijk.
Het kunstwerk is een mooie aanvulling op de functionele ruimte die een haven is. Het kunstwerk van Anneke de Witte zet aan tot afleiden en associëren: waaruit bestaan de benen?, wat draagt het beeld? De titel (Islanded) suggereert de vorming van een eiland. Al associërend vraag ik mij af: zou het beeld misschien van ver komen?
Door Theo, www.artatsite.com

www.amsterdam.nl:
Anneke de Witte vertelt over haar beeld: ‘Op de kade staand denk ik aan verre exotische oorden. Ik zie de oceaan en ervaar ruimte en horizonnen. De produkten hier ooit aan wal gezet en opgeslagen doen mijmeren aan plantages in de Oost en de West.’ Een sculptuur waar de wandelaar onderdoor kan lopen. Een sculptuur op de Kop van Diemen tussen IJside en de graansilo’s. Een sculptuur in de vorm van een eiland op poten. Na een reeks kleine autonome ‘eilandbeelden’ maakte De Witte in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling BV, Woningstichting Eigen Haard en stadsdeel Westerpark dit monumentale beeld op de parkeergarage èn kade met wijds uitzicht over het IJ. ‘De twee verschillende materialen, brons en keramiek, vormen een denkbeeldige horizon of waterspiegel,’ zegt de kunstenaar verder. ‘En mijn eilanden staan ook symbool voor het individu, het op zichzelf zijn. De tijdsgeest van dit moment.’

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Op het grensgebied water / land staat symbolisch een ‘eiland’, afhankelijk van de perceptie: een wandelend eiland of een eiland dat met mangrove-achtige wortels stevig verankerd staat. Tussen de strakke vormen van de geschiedenis (de oude handelsgebouwen) en de toekomst (het nieuwe IJ-side gebouw) -ook een grensgebied- staat het als een autonoom organische vorm. Volgens de kunstenares vormt de grens tussen de keramieken top en de bronzen poten een denkbeeldige horizon of waterspiegel, en ‘mijn eilanden staan ook symbool voor het individu, het op zichzelf zijn. De tijdsgeest van dit moment’.

Translation
www.amsterdam.nl:
Anneke de Witte talks about her example, "standing on the quay I think to far exotic places. I see the ocean and experience space and horizons. The products here ever put and stored ashore do musing to plantations in the East and the West. ' A sculpture where the Walker can run underneath them. A sculpture at the Kop van Diemen between IJside and the grain silos. A sculpture in the form of an island on legs. After a series of small autonomous ' island pictures ' made the White on behalf of housing cooperation Eigen Haard, Bouwfonds Ontwikkeling BV and westerpark this monumental image on the car park and Wharf with panoramic view over the river IJ. ' The two different materials, bronze and ceramics, form an imaginary horizon or water level, ' says the artist further."And my Islands are also a symbol for the individual, it in itself. The spirit of the moment. '

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
in the border area water/country is a symbolic ' island ', depending on the perception: a wandering island or an island with mangrove-like roots firmly grounded State. Between the tight forms of history (the old trade buildings) and the future (the new IJ-side building)-also a border area-lists it as an autonomous organic form. According to the artist forms the border between the ceramic top and the bronze legs an imaginary horizon or water level, and ' my Islands are also a symbol for the individual, it in itself. The spirit of this moment '.