Art@Site www.artatsite.com Ossip Zadkine La Demeure Humaine (Het Menselijk Verblijf)
Artist:

Ossip Zadkine

Title:

La Demeure Humaine (Het Menselijk Verblijf)

Year:
1968
Adress:
De Nederlandse Bank
Website:
Connections
This statue La Demeure Humanine by Ossip Zadkine is a beautiful artwork. The persons are connected with each other and their environment. The material is interesting. The artwork is in dialogue with other coeval works (made by Brague, Picasso).
By Theo, www.artatsite.com

Compared with other artworks
The artwork Quantum Cload by Anthony Gormley (London, temporary, picture 1, more information) once stood on a structure inside the Thames, with on the background the elements air and water. This artwork is a good starting point for a creative and meaningful artwork that makes use of the elements which are surrounding the artwork.

This person is incorporated into larger and smaller structures (Human Condition, Agenore Fabbri, Milan, picture 2, more information). It’s a pity for this man that the structures don’t seems to move and therefore this man seems quite lonely.

Apparent technical components prove to be enlargements of eyes, mouth, fingers, shoes. The title is Le Dandy (Los Angeles, picture 3, more information). It seems that Jean Dubuffet wanted to expose vanity. It is not clear whether the work is intended as a deconstruction of the character of the person or that it’s making a joke on the person.

This strong woman Mama Branka by Nelson Carrilho (Amsterdam, picture 4, more information) is made of earth, but it is cracked and broken. The woman is looking sad and holding her head slightly turned out of pity. This bronze structure seems to be made of slices of earth. The woman is having her hands nearby and this time this generous woman is not willing to hug. She is apparently full of sorrow and needs time to process this. This is a good and important work.

This artwork structure Molecule Man by Jonathan Borofsky (Berlin, picture 5, more information) is optimistic and is an ode to modern mankind. The persons make close contact with each other, they are standing strong and start to move, they are having fun.
By Theo, www.artatsite.com

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
1963: Ossip Zadkine begins the third version of La Demeure, commissioned by the Nederlandse Bank. This statue is designed to be placed against the frontage of the central office, situated on the Amsterdam Frederiksplein.
1968: Rond 1960 liet Zadkine de gesloten vorm helemaal los en maakte hij verschillende opengewerkte beelden. In Nederland kreeg zo'n beeld in het voorjaar van 1968, enkele maanden na Zadkine's dood, een plaats tegen de gevel van het hoofdkantoor van de Nederlandse Bank.
1990: Amsterdams Beeldenboek: Zadkine kreeg de opdracht om de honderd meter lange noordgevel van het bankgebouw te verfraaien en het horizontale karakter ervan te doorbreken. Speciaal voor deze gevel maakte Zadkine dit beeld dat volgens hem de synthese vormde tussen architectuur en de scheppende mens. Op 11 december 1990 werd het meer dan vier meter hoge beeld verplaatst naar de westzijde van het bankgebouw en op een bronzen tafel geplaatst.
Niet iedereen had waardering voor beeld. Jan Wolkers betitelde het beeld van zijn leermeester als 'een stel gebroken chocoladeletters'.
2009: In augustus 2009 gaat de eerste aflevering van de sculptuurroute ArtZuid van start in Amsterdam. Eén van de beelden langs de sculptuurroute is La Demeure Humaine. Met een takelwagen is het beeld vervoerd naar de tijdelijke plek. Het dagblad Trouw verslaat het transport. Een citaat:
'Om zes uur arriveert het beeld bij de Apollolaan. Het wordt langzaam licht. Een deuk in het voetstuk, ontstaan door de druk op de takelwagenrand, wordt vakkundig weggetikt. Het exact neerzetten van het zware object op de witte sokkel is precisiewerk en vereist een goede samenwerking. Van Wees houdt zijn team goed in de gaten. „Duwtje, duwtje! Staat-ie op de rand? Ho! Dit is hem, nu staat-ie goed!'
Toch hangt het beeld een beetje naar voren. Is dat per ongeluk? „Nee hoor', zegt Van Wees, „dat heeft de maker speciaal zo gemaakt, dat is nou beeldende kunst.' De beelden zijn verzekerd voor bijna 80 miljoen euro. De bewaking van de route is in handen van stagiairs van het ROC. Voorman Van Wees heeft zijn belofte gehouden; op het ruime grasveld voor het Minervaplein komt het beeld veel beter tot zijn recht. Hij is trots dat de ’exceptionele klus’ zonder problemen is geklaard. „Ze zouden dat beeld hier lekker moeten laten staan!'

www.amsterdam.nl:
La Demeure Humaine (het menselijk verblijf) door Ossip Zadkine (1890-1967), 1963-64, Westeinde 1, voor de Nederlandse bank.
Zadkine kreeg de opdracht om de honderd meter lange noordgevel van het bankgebouw te verfraaien en het horizontale karakter ervan te doorbreken. Speciaal voor deze gevel maakte Zadkine dit beeld dat volgens hem de synthese vormde tussen architectuur en de scheppende mens. In 1963 begint hij aan de derde versie van dit beeld in opdracht van DNB. Op 11 december 1990 werd het meer dan vier meter hoge beeld verplaatst naar de westzijde van het bankgebouw en op een bronzen tafel geplaatst.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
1963: Ossip Zadkine begins the third version of La Demeure, commissioned by the Dutch Bank. This statue is designed to be placed against the frontage of the central office, situated on the frederiksplein Amsterdam.
1968: around 1960 left the closed form completely loose and Zadkine he undertook more exposed images. In Netherlands got such a picture in the spring of 1968, a few months after Zadkine's ' death, a place against the facade of the headquarters of the Dutch Bank.
1990: Amsterdam Images Book: Zadkine was instructed to the hundred meters long north façade of the bank building and the cross-cutting nature of it to break. Especially for this façade made Zadkine this image that he formed the synthesis between architecture and the creative man. On 11 december 1990 it became more than four feet high image moved to the west side of the bank building and on a bronze table.
not everyone had rating example. Jan Wolkers described the image of his master as"a bunch of broken chocolate letters '.
2009: In August 2009, the first episode of the ArtZuid sculpture route will start in Amsterdam. One of the images along the sculpture trail is La Demeure Humaine. With a tow truck is the image carried to the temporary place. The newspaper Trouw defeats the transport. A quote:
"At six o'clock arrives the image at the Apollolaan. It is slowly light. A dent in the base caused by the pressure on the takelwagen edge, is expertly weggetikt. The exact drop the heavy object on the white base is precision work and requires a good cooperation. Van Wees keeps a close eye on his team."Nudge, nudge! State-ie on the edge? Ho! This is him, now State-ie good!"
However the image a little forward. Is that by accident?"No not at all, " says Van Wees, "that has the maker specially made so, that's art." The images are insured for nearly 80 million euro. The monitoring of the route is in the hands of trainees of the ROC. Foreman of Be has its promise; on the spacious lawn for the Minerva square the image much better to its fullest. He is proud that the ' exceptional job ' is successfully done."They would leave that image here should!"

www.amsterdam.nl:
La Demeure Humaine (the human stay) by Ossip Zadkine (1890-1967), 1963-64, westeinde 1,
for the Dutch bank. Zadkine was instructed to the hundred meters long north façade of the bank building and the cross-cutting nature of it to break. Especially for this façade made Zadkine this image that he formed the synthesis between architecture and the creative man. In 1963 he starts the third version of this image commissioned by DNB. On 11 december 1990 it became more than four feet high image moved to the west side of the bank building and on a bronze table.