Art@Site www.artatsite.com Manuel Felguerez Keplers Key Variant Mexico
Artist:

Manuel Felguerez

Title:

Keplers Key Variant

Year:
1980
Adress:
Unam Sculpture Space
Website:
We create this ourselves.
We will create our own Key Variant. Each form symbolizes another personal goal.
What goal stands in front, has a dark color, provides support to other forms? Choose for this a goal which inspires you.
Choose a heart-warming goal which invites others. This goal is symbolized by an open form with a soft color. This form is connected with different forms by wires.
We’ll also make supportive forms with an identifiable shape (rectangle, square) and bright color (red, black). These are supportive goals which are important at particular moments.
What similarities and differences do you see with Keplers Key Variant by Manuel Felguerez?
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
Dit maken we zelf.
Wij gaan onze eigen Key Variant maken. Elke vorm symboliseert een ander persoonlijk doel. Welk doel staat vooraan, heeft een donkere vorm, biedt andere vormen steun? Kies hiervoor een inspirerend doel.
Formuleer ook een hartverwarmend doel dat misschien ook anderen uitnodigt. Dit doel wordt gesymboliseerd door een open vorm met een zachte kleur. Via draden is deze vorm met de andere vormen verbonden.
We maken ook ondersteunende vormen met een herkenbare vorm (rechthoek, vierkant) en heldere kleur (rood, zwart). Dit zijn ondersteunende doelen die belangrijk zijn op specifieke momenten.
Welke overeenkomsten en verschillen zie je met Keplers Key Variant van Manuel Felguerez?
Door Theo, www.artatsite.com

www.atlasobscura.com:
Manuel Felguérez's 'Variante de la Llave de Kepler' ('Variant of Kepler's Key') is a multi-colored, metallic abstract figure.

www.pinter"Variante de la llave de Keppler", escultura de acero pintados, construida en 1980 bajo el diseà±o de Manuel Felguérez. Esta pieza pretende hacer alusión al planteamiento de Johannes Kepler acerca de los movimientos planetarios e intenta exponer la mecánica del universo por medio de la geometrà­a.
Translation:"Variant of the key Keppler", steel sculpture, painted, built in 1980 under the design of Manuel Felguerez. This piece is intended to refer to the approach of Johannes Kepler about the planetary movements and tries to expose the mechanics of the universe by means of the geometry.

www.atlasobscura.com:
Near the southern edges of Mexico City's urban sprawl, you can find the pedregales (stony grounds). These fields of volcanic stone caused by the eruptions of the Xitle volcano (which also caused the abandonment of the pre-Columbian city of Cuicuilco) are some of the most unique geological features of this massive metropolis. They are also home to many important cultural institutions built atop the former lava flows. Perhaps chief among them is the Central Campus of the National Autonomous University of Mexico (UNAM).
Since its 1952 inauguration, this central campus (known locally as C.U. for Ciudad Universitaria) has had a robust history. It was the focal point of the 1968 Summer Olympics, the site of a year-long studenttrike from 1999 to 2000, and was declared a UNESCO World Heritage Site in 2007. The Espacio Escultórico (Sculpture Space) is part of the central campus and is where large, colorful, abstract sculptures decorate and enhance the natural volcanic pedregales they sit atop.
The Espacio Escultórico was the brainchild of sculptor Federico Silva. It was inaugurated on April 23, 1979. The space contains six sculptures in total, in addition to one representing the park itself.

www.wikipedia.org:
Johannes Kepler (27 December 1571 '' 15 November 1630) was a German astronomer, mathematician, and astrologer. He is a key figure in the 17th-century scientific revolution, best known for his laws of planetary motion, and his books Astronomia nova, Harmonices Mundi, and Epitome Astronomiae Copernicanae. These works also provided one of the foundations for Newton's theory of universal gravitation.
Kepler was a mathematics teacher at a seminary school in Graz, where he became an associate of Prince Hans Ul von Eggenberg. Later he became an assistant to the astronomer Tycho Brahe in Prague, and eventually the imperial mathematician to Emperor Rudolf II and his two successors Matthias and Ferdinand II. He also taught mathematics in Linz, and was an adviser to General Wallenstein. Additionally, he did fundamental work in the field of optics, invented an improved version of the refracting (or Keplerian) telescope, and was mentioned in the telescopic discoveries of his contemporary Galileo Galilei. He was a corresponding member of the Accademia dei Lincei in Rome.

www.wikipedia.org:
Manuel Felguérez Barra (12 December 1928 '' 8 June 2020) was a Mexican abstract artist, part of the Generación de la Ruptura that broke with the muralist movement of Diego Rivera and others in the mid 20th century.