Art@Site www.artatsite.com Fernando Sánchez Castillo Barricade Utrecht
Artist:

Fernando Sánchez Castillo

Title:

Barricade

Year:
2009
Adress:
Máximapark
Website:
De rol van geweld in kunst
Ik schrik mij een hoedje bij dit kunstwerk. Zijn er gewonden, of zelfs doden? Ik ren ernaar toe. Zal ik geconfronteerd worden met vreselijke beelden en emoties?
Twee auto's en een scooter liggen gekanteld op de weg. Aan de egale kleur is te zien dat het nagemaakt is, op een realistische manier. Ik zie de handgreep van de deur, de scharnier van het raam van de 2CV. Is dit een vreselijke grap?
Ik word heen en weer geslingerd tussen deze emoties: tussen dodelijke ernst en cynische humor. Dit is knap van de kunstenaar. Dit is hetgeen waarvoor kunst bedoeld is: het wringt de aarde los van de grondvesten en doet nadenken.
Maar waarover moeten wij nadenken? Dit bljkt een barricade te zijn. Een vlag steekt uit de auto. De weg is geblokkeerd. Er zullen actievoerders zijn, die eisen stellen. Het stelt mij teleur dat ik niet bekend ben met deze eisen.
Barricade van Fernando Sánchez Castillo geeft een leeg gevoel. Barricade zou mijn sympathie hebben als een thema als rechtvaardigheid, duurzaamheid, vrede uitgedragen zou worden.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
The role of violence in art
This artwork makes me scared. Are there injuries, or even death people? I run to it. Will I be confronted with terrible appearance and emotions?
Two cars and a scooter are tilted on the road. By the flat color you can see that it is recreated, on a realistic way. I see the handle of the door, the hinge of the window of the 2CV. Is this a terrible joke?
I switch between these emotions: between deadly seriousness and cynical humor. This is briliant done by the artist. This is where art is meant for: pinches the foundations of the earth and forces to think.
But what's to consider? This turns out to be a barricade. A flag is sticking out of the car. The road is blocked. There will be activists, they will have requirements. I am disappointed that I am not familiar with these requirements.
Barricade by Fernando Sánchez Castillo gives me an empty feeling. Barricade would have my sympathy when a theme like justice, sustainability, peace would be propagated.
By Theo, www.artatsite.com

www.utrecht.nl:
Het werk Barricade, dat Fernando Sánchez Castillo voor het Beeldenpark Leidsche Rijn ontwierp, kan worden opgevat als een 'monument voor de democratie', een ode aan degenen die, waar ook ter wereld, in opstand kwamen tegen onrecht en onderdrukking. Het kunstwerk refereert aan verzetshaarden en bloedige strijd, maar ook aan traditionele monumenten waarin macht en triomf verheerlijkt worden - zoals ruiterstandbeelden of obelisken. Barricade is gemodelleerd naar studentenopstanden uit 1968 zoals in Parijs en Turijn en vormt in het park ook een daadwerkelijke barricade op de voornaamste doorgangsweg (het beukenpad). Het werk is opgebouwd uit een Citroën 2CV, een Fiat 500, een Vespa scooter, autobanden, vlaggen, stenen en stukken hout - allen in brons gegoten. Door een speciale bewerking van het brons lijken sommige objecten levensecht.
Het dictatoriale verleden van Spanje onder Franco is van sterke invloed op Sánchez Castillo's werk, waarin thema's als onderdrukking, revolutie en bevrijding regelmatig terugkeren. In zijn uitdagende sculpturen en video's wordt afgerekend met de erfenis van tirannen. Symbolen van macht, zoals bronzen adelaars en leeuwen, of meer dan levensgrote standbeelden van alleenheersers, worden door transformaties onschadelijk gemaakt. Daarbij gaat Sánchez Castillo te werk als een piraat: zijn drijfjacht naar de sporen van Franco's dictatuur over Spanje is een wraakoefening op alle dictaturen, maar ook een zoektocht naar vrijheid.
Fernando Sánchez Castillo (Madrid, Spanje, 1970) woont en werkt in Madrid. Hij volgde diverse studies, waaronder de kunstacademie in Madrid en de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Hij had solopresentaties in onder andere Madrid (Galeria Juana de Aizpuru, 2009), Middelburg (De Vleeshal, 2008), León (Musac, 2007) en Genève (Centre d'Art Contemporain, 2007). Sánchez Castillo nam met het werk Spitting Leaders deel aan Sonsbeek 2008 in Arnhem, waarna het werk door de gemeente Arnhem werd aangekocht.