Art@Site www.artatsite.com Laos, Jeroen Doorenweerd Zonder Titel Groningen
Artist:

Laos, Jeroen Doorenweerd

Title:

Zonder Titel

Year:
2019
Adress:
Meerstad
Website:
www.kunstpuntgroningen.nl:
Een heuvelachtig park met natuurlijke elementen zoals stapstenen en een uit hout opgetrokken kabelbaan. Dwars door het heuvelachtige landschap snijdt een kaarsrecht betonnen fietspad, dat heel mooi is vormgegeven en een bijzonder contrast vormt met het grillige van de heuvels. In Park Meerstad komen kunst en natuur samen.

www.jeroendoorenweerd.com:
Een sculptuur als park. 'In expressieve zin heeft Kunst het mogelijk gemaakt om dit nieuwe Groningse park boven het maaiveld te laten uitsteken, letterlijk. Opgroeiende kinderen kunnen er veilig verdwijnen in de plooien van Moeder Aarde, bloemenboeketten verzamelen die inheems zijn zoals in de tijd van de Verkade-albums en hun weg als met een onzichtbare hand terugvinden via het centrale witte pad.
De kunstenaar, Jeroen Doorenweert, heeft de rol mogen spelen van een natuurkracht, onbesuisd, onnavolgbaar maar betoverend. De landschapsarchitect heeft hiermee een danspartner gekregen die veel woester is dan het agrarisch landschap om de woonwijk heen. Hij heeft maar een rechte streep hoeven trekken door de deining van de kunstenaar, daarbij alle aangesneden heuvels doen stollen in wit beton.' Paul Roncken, 'voorbij een brave nieuwe wereld'.
Doorenweerd vertelt dat hij heeft gezocht naar een manier om een reliëf te maken dat er niet ontworpen uitziet. 'Ik logeerde hier in een soort drijvende bungalow. Op een gegeven moment scheen de zon op mijn bed en vielen mij de plooien in het laken op. Dat was precies wat ik zocht: een reliëf dat ongepland was en op bijna natuurlijke wijze was ontstaan.'
Hij vormde met laken en stijfsel een geribbeld oppervlak dat min of meer strookte met zijn vereisten. Daarvan maakte hij een wasafdruk die nog wat is bijgeschaafd. De hellingen bijvoorbeeld mochten niet te steil zijn, want dan zou de grasmaaimachine omkantelen. De maquette van was vormde de basis voor een digitaal 3D-model.
'Lawrence Weiner, hè', zegt Doorenweerd lachend. Hij citeert een tekstwerk van de Amerikaanse conceptualist: 'A translation of one material into another'.
Dominic van den Boogerd, speel, fiets, klim, zweem, ren, zon en bewonder.

www.kunstpuntgroningen.nl:
Dienstbare kunst
Doordat er tonnen aarde voor zijn verplaatst, doet het park denken aan roemruchte land art uit de jaren zestig. Michael Heizer bijvoorbeeld groef met bulldozers in de woestijn van Nevada een metersdiepe sleuf van bijna een halve kilometer lengte. Het waren de hoogtijdagen van het dust and diesel-machismo in de sculptuur. 'Ik ben een fan van Heizer,' zegt Doorenweerd, 'van Robert Smithson en Richard Serra.'
Ik houd van de grootschaligheid van hun beelden, het krachtsvertoon. Maar zoals zij te werk gingen is niet meer van deze tijd. Tonnen staal neerzetten om je eigen positie in de kunst te markeren, daar zit niemand meer op te wachten.
Mijn werk hoeft zich niet op de kunstwereld te betrekken om relevant te zijn. Volgens filosoof Timothy Morton maakt de mens deel uit van een groter ecologisch systeem. Jongerars zijn zich daarvan bewust en stellen niet langer hun ego voorop. Dat vind ik super interessant.'
Dijkstra bevestigt de paradigmaverschuiving: 'De grondhouding is anders geworden, de blik is nu eerder integraal. Wat kunnen wij bieden aan andere systemen opdat die hier kunnen gedijen?'
Een nobele gedachte. Maar is het risico niet dat het kunstwerk, ondanks zijn kolossale afmetingen, in de omgeving dreigt op te lossen en niet langer als sculptuur herkenbaar is? Stellen kunstenaar en landschapsarchitect zich niet al te dienstbaar op?
'Natuurlijk is het werk dienstbaar,' beaamt Doorenweerd, 'maar tegelijk is het radicaal. Niemand wordt een kunstbeleving opgedrongen. Sterker, de ervaring van gebruikers van het park is deel van het werk. We hebben tools uit de kunst gebruikt om een gebied te maken dat geen kunstwerk meer nodig heeft.' Punt gemaakt. Hoe ziet Dijkstra dat?
'Als landschapsarchitect ben je in zekere zin altijd dienstbaar: je geeft vorm aan een publiek programma. Tijden je gekneed dat op een bepaalde manier te doen. Hier hebben we dat helemaal losgelaten. Dat was bevrijdend. Niet vanuit een programma zoeken naar een passende vorm, maar vanuit de vorm bedenken hoe je het programma zo goed mogelijk kunt realiseren.'

www.kunstpuntgroningen.nl:
Het werk van beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd (1962, Terneuzen) ligt ergens tussen sculptuur, design en landschapsarchitectuur in. Hij maakte bijvoorbeeld een interface tussen wal en schip in Lewenborg, verhief een schip op een enorme mast in Hoorn, construeerde een boomhutwoning in ecodorp Boekel en is bedenker van allerhande installaties. Ook schildert hij en werkt hij met mediatechnieken. In het Tilburgse museum De Pont (1993) speelde hij al met de ruimte van de tuin door via enkele terughoudende ingrepen de waarneming van de bezoekers te veranderen. Doorenweerd laat het publiek vaak bewust deel uitmaken van zijn kunstwe