Art@Site www.artatsite.com Evert Strobos Kolommen Enschede The Netherlands
Artist:

Evert Strobos

Title:

Kolommen

Year:
1988
Adress:
Pinetum, Enschede
Website:
Deze kolommen zeggen iets over mensen
Dit is kunst om lang bij stil te staan.
Deze kolommen staan op een veld dat omringt is door bomen. De strakke vormen contrasteren met de natuurlijkheid. De mens heeft de mogelijkheid om volledig abstracte objecten te maken. De mens kan nadenken over de functie en het belang van de natuur.
De kolommen staan schuin. Zij staan allen in dezelfde schuinte. Is dit willekeur of dit met opzet? Wij kunnen onze werkelijkheid zo construeren als wij willen. De mens is vrij.
Volgens mij zijn de kolommen taps: de bovenkant is slanker zodat de kolommen groter lijken dan ze zijn. Wij kunnen benadrukken en weg laten, prioriteit geven of bagatelliseren. De mens kan betekenis geven.
De kleur is aardebruin. Dit benadrukt de gelijkheid van de kolommen. Aanvankelijk mistte ik de verschillende kleuren maar uiteindelijk vind ik dezelfde kleur mooier. De kolommen zijn voornaam en versterken elkaar. De aardse kleur zegt misschien iets over het werk van mensen. De mens werkt met de aarde.
Kolommen van Evert Strobos geeft een veelheid van aanknopingspunten voor een filosofische kijk op de mens. Ik omschrijf enkele waarnemingen en leid hier iets uit af. Nu kan de discussie beginnen over vrijheid, handelen, de betekenissen die wij geven.
By Theo, www.artatsite.com

Translation
Columns which tell about people
This is art for thinking a while.
These columns are standing in a field which is surrounded by trees. The strict form contrasts with the naturalness. Humans have the ability to make abstract objects. A human can think about the role and significance of the natural world.
The columns are canted. They are all standing in the same inclination. Is this randomness or is this on purpose? We may construct our reality as we like. The human is free.
I think the columns are tapered: the top is thinner so the columns look bigger than they really are. We can emphasize, give priority or minimize. Human can give meaning.
The color is earth brown. This highlights the similarity of the columns. Initially I missed the different colors, but in the end I found the same color is more beautiful. The columns are distinguished and mutually reinforce each other. The earth color may say something about the work of the people. The human works with earth.
Kolommen (Columns) by Evert Strobos gives a wide variety of starting points to a philosophical view on human nature. I described some observations and derived something from it. Now the discussion can begin about freedom, acting. meanings which we give.
By Theo, www.artatsite.com

www.kunstnonstop.nl:
Evert Strobos geldt als één van de belangrijkste kunstenaars die Hengelo voortbracht. Hij is in de vroege jaren zestig opgeleid aan de AKI in Enschede en de ’Staatliche Kunstakademie’ in Düsseldorf. Hij heeft de Gerard ter Borchprijs voor monumentale kunst gewonnen vanwege zijn ’economisch gebruik van de beeldende middelen vorm, materiaal en kleur’ en heeft diverse beelden in de openbare ruimte van Nederland gerealiseerd.
Dit beeld bestaat uit 14 identieke elementen die misschien het best te omschrijven zijn als kolommen die aan de onderkant in een wig uitlopen. Het is kenmerkend voor het werk van Strobos: het is monumentaal, sober, ritmisch en krachtig. Het kunstwerk staat temidden van de verzameling bomen van het Pinetum. Het lijkt speciaal voor dit terrein gemaakt maar is een schenking van oud-rector magnificus Draijer bij wie dit beeld in de voortuin stond. In de beeldentuin van het museum Kröller-Müller zijn vergelijkbare gedraaide kolommen van Strobos’ hand te zien.

www.uitinenschede.nl:
Veertien stalen kolommen tussen de bomenverzameling van het Pinetum. Ze lijken voor dit terrein ontworpen, maar zijn een schenking van oud-rector Draijer bij wie deze werken in de voortuin stonden.
Strobos staat bekend om kunstwerken die als monumentale tekens een plek in het landschap markeren. In de beeldentuin van het Kröller-Müller is vergelijkbaar werk van zijn hand te zien.

www.wikipedia.org:
Evert Strobos (Hengelo, 12 februari 1943) is een Nederlandse schilder en beeldhouwer.
Evert Strobos ontving zijn opleiding aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede en de Staatliche Kunstakademie van Düsseldorf. Strobos, die woont en werkt in Hengelo, voert zijn werken vaak uit in serie. Zijn meest gebruikte materiaal is cortenstaal.
Zijn Project in Cor-Ten steel uit 1971 bestaat uit 24 gelijkvormige en 8 meter lange elementen van cortenstaal, die aan de bovenzijde vlak en aan de onderzijde dubbelgevouwen zijn. Dit kunstproject werd voor het eerste getoond in het Stedelijk Museum (Amsterdam) gevolgd door Groningen, Enschede en Dordrecht. Het project werd in 1973 opnieuw opgebouwd en vond een definitieve plaats in het beeldenpark van het Kröller-Müller Museum in Otterlo en kreeg een nieuwe naam: palissade. Deze palissade werd in 1991 door een duurzamer versie vervangen van 4 cm dikke staaldelen.