Art@Site www.artatsite.com Menashe Kadishman Suspended New York
Artist:

Menashe Kadishman

Title:

Suspended

Year:
1977
Adress:
Storm King Art Center
Website:
challenge
What we see is not possible. The cube is heavy and can't float in the air; this will fall. The inclined bar cannot stand on itself; this will fall over.
Menashe Kadishman shows that humans can work with metal. He shows the limit of a visual artwork. This artwork tempts one of the most essential nature forces; the gravitational force. These steel forms are made by humans because you will not find square blocks in nature.
But no matter how much effort a human invests; the forces of nature will continue to persist. Humans always need to find a way to deal with it.
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
uitdagen
Wat wij zien kan niet. De kubus is zwaar en kan niet in de lucht zweven; deze zal vallen. De schuine balk kan niet uit zichzelf blijven staan; deze zal omvallen.
Menashe Kadishman laat zien dat een mens metaal kan bewerken. Hij laat de uiterste grens zien van een beeldend kunstwerk. Dit kunstwerk tart één van de meest essentiële natuurkrachten; de zwaartekracht. Deze stalen vormen zullen door mensen gemaakt zijn omdat je in de natuur geen vierkante blokken vindt.
Maar hoeveel effort een mens ook investeert; de natuurkrachten blijven continu aanhouden. De mens moet altijd wegen vinden om hiermee om te gaan.
Door Theo, www.artatsite.com

www.stormking.org:
The two simple forms of Menashe Kadishman’s Suspended engage in a gravity-defying balance that belies expectation. Seen from a distance, atop one of two adjacent hilltops, the sculpture’s balancing act is surprising. Viewed up close, the massive scale of the steel work becomes apparent and its structural viability even more difficult to comprehend.
With no visible evidence of the engineering holding the sculpture up, Suspended prompts contemplation of the relationship between its two conjoined, towering masses, coupled with questions about what lies below ground. Rich and rusted, the patina of the weathered steel wraps the stark geometric shapes in a skin-like sheath.

www.artsy.net:
Throughout his long career, Menashe Kadishman has produced a wide range of sculptures, earthworks, performances, installations, and paintings redolent with Biblical themes, informed by the long history of his country and inspired by his belief that “art grows from feelings and not rational calculations alone.”
In his early, more modernist sculptural works, Kadishman focused on form, tension, and balance, while later he would develop a looser, more expressive style.
He represented Israel in the 1978 Venice Biennale, where he stood in the middle of a room of live sheep tinting their fleece blue, referencing his work as a shepherd on a kibbutz.
Poetically merging man and nature, the industrial and the organic, and painting and sculpture in his works, he produces painterly sculptures and sculptural paintings full of powerful emotion.

www.stormking.org:
After working with sculptors in his native Israel, Kadishman went to London in 1959, where he came under the influence of Anthony Caro at Saint Martin’s School of Art. By the mid-1960s, he had established an international reputation for suspended sculptures that were gestural and full of dynamic tension. In some of his best-known works from this period, Kadishman attached glass or plastic sheets to wood or metal forms so that the mass seemed to float freely in space. Suspended represents his interest in such perceptual ambiguities. It is also a transitional work; by the late 1970s Kadishman began to focus on nature, particularly on tree and forest themes, and worked on an environmental scale. Eight Positive Trees reveals this ongoing fascination, which harkens back to his youth, when, like many other Israeli children, he planted trees throughout the new country. Kadishman’s “negative” forms of stylized trees cut out from sheets of weathering steel were exhibited in the Venice Biennale in 1978. The viewer could see through the empty tree-shaped spaces, as well as walk through them to encounter the landscape. The steel silhouettes of Storm King’s Eight Positive Trees are the shapes cut out from the trees exhibited in Venice. In contrast to their negative counterparts, the silhouetted shapes suggest both solid trees and shadows.

www.wikipedia.org:
Menashe Kadishman (Tel Aviv, 21 augustus 1932 – Tel Hashomer, 8 mei 2015) was een Israëlische beeldhouwer en schilder.
Menashe Kadishman werkte tussen 1950 en 1953 als herder in een kibboets. De ervaring die hij opdeed in de natuur, als schaapsherder, had een blijvende invloed op zijn latere carrière als kunstenaar. (De eerste keer dat schapen in zijn werk verschenen was in 1978 tijdens de Biënnale van Venetië. Hij presenteerde een kudde levende, geverfde schapen als 'living art'. In 1995 ging hij portretten schilderen van schapen (zie de fotogalerij), honderden, duizenden zelfs, alle van elkaar verschillend. Deze direct herkenbare schapenporttretten werden al snel zijn handelsmerk.)
Van 1947 tot 1950 studeerde Kadishman bij de beeldhouwer Moshe Sternschuss aan het Avni Instituut in Tel Aviv. Vanaf 1954 zette hij deze studie voort bij de Israëlische beeldhouwer Rudi Lehmann in Jeruzalem. In 1959 verhuisde hij naar Londen. Zijn eerste solo-expositie had hij in 1965 in de Grosvenor Gallery.
Zijn beelden werden in de zestiger jaren minimalistischer van aard en waren zo ontworpen als om de zwaartekracht uit te dagen, zoals in het werk Suspense (1966) of door zowel glas als metaal toe te passen, waardoor het leek alsof het metaal zweefde, zoals het werk Segments (1968). In 1968 werd Kadishman uitgenodigd voor documenta 4 in Kassel.
Kadishman bleef tot 1972 in Engeland.
Hij overleed in het Sheba Medical Center in Tel Hashomer op 82-jarige leeftijd.