Art@Site www.artatsite.com Joan Miro i Ferra Deux Personnages Fantastiques
Artist:

Joan Miro i Ferra

Title:

Deux Personnages Fantastiques

Year:
1980
Adress:
Les Quatre Temps
Website:
How many resources do you need to create an artwork?
You see a blue cone with a red crescent and two circles. You catch immediately that this is a figure (I call this two-eye). You can even recognize a figure with less points of recognition; in a split second you grasp a figure in a red bar with a blue convex and thereupon one circle (I call this one-eye).
These sculptures by Joan Miro have different emotions. One-eye is slightly bent, has a downward curved wide line (this could be a mouth) and seems to wear a red skirt. A large part of the bar is yellow; this color could suggest light and merriment. The big red circle could be a agonized or crying eye. Would one-eye be a sad girl?
Two-eye bends backward and sideways at the same angle as one-eye. Thereby it seems that the figure is in motion. The crescent is a bit slanted and turned and has small circles. The crescent could be a face. It could as well be two arms which are embracing. The diagonal black line makes the form dynamic. Would two-eye be a boy who shows interested in the other and is gently bending forward?
Deux Personnages Fantastiques by Joan Miro uses minimal resources: some primary colors, barely revised clay, a few circles, lines and shapes. The forms are in movement and dynamic. Joan Miro invokes sincere emotions of interest, cheerfulness, sadness.
This artwork is maybe 50 feet high. A large number of people (probably businesspeople) walk between this imaginative figures. To me this artwork is a beautiful complement to the businesslike, concrete and hurried La Défense in Paris.
Deux Personnages Fantastiques by Joan Miro is a happy, honest, sweet and light artwork using incredibly few resources.
By Theo, www.artatsite.com

Met hoeveel middelen kun je een kunstwerk maken?
Je ziet een blauwe kegel met een rode halve maan en twee cirkels. Direct snap je dat dit een figuur is (ik noem deze twééoog). Je kunt zelfs een figuur herkennen met minder herkenningspunten; je ziet ook een figuur in een rode staaf met daarop een blauwe bol en daarop één cirkel (ik noem deze éénoog).
Deze sculpturen van Joan Miro hebben verschillende emoties. Éénoog is iets voorover gebogen, heeft een neerwaarts gebogen brede lijn (dit zou een mond kunnen zijn) en lijkt een rood rokje te dragen. Een groot gedeelte van de staaf is geel; deze kleur zou kunnen duiden op licht en vrolijkheid. De grote rode cirkel zou een gepijnigd of huilend oog kunnen zijn. Zou éénoog een verdrietig meisje zijn?
Twééoog buigt naar achteren en opzij onder dezelfde hoek als éénoog. Daardoor lijkt het of de figuur in beweging is. De halve maan is een beetje schuin gedraaid en heeft kleine cirkels. De halve maan zou een gezicht maar ook twee armen kunnen zijn die een omhelzing maken. De diagonale zwarte lijn maakt dat de vorm enige dynamiek krijgt. Zou twééoog een jongen zijn die interesse toont in de ander en voorzichtig naar voren buigt?
Deux Personnages Fantastiques van Joan Miro maakt gebruik van minimale middelen: enkele primaire kleuren, nauwelijks bewerkte klei, een paar cirkels, lijnen en vormen. De vormen zijn in beweging en hebben dynamiek. Ook weet Joan Miro oprechte emoties op te roepen van interesse, vrolijkheid, verdriet.
Dit kunstwerk is misschien 15 meter hoog. Er lopen een groot aantal mensen (waarschijnlijk zakenmensen) tussen deze fantasierijke figuren door. Ik vind dat dit kunstwerk een mooie aanvulling is op het zakelijke, concrete en gehaaste La Défense in Parijs.
Deux Personnages Fantastiques van Joan Miro is een vrolijk, eerlijk, lief en licht kunstwerk met gebruik van ongelofelijk weinig middelen.
By Theo, www.artatsite.com

www.waymarking.com:
These two fantastic giants, measuring 11 m and 12 m, seem to be playing together. This sculpture is very recognisably in Miro's style, with colours probably inspired from his native Catalonia in Spain. It was installed in the front of the Les Quatre Temps shopping mall at La Defense in 1980, three years before Miro's death.
Joan Miro i Ferra (April 20th, 1893 – December 25th, 1983) was a Spanish Catalan painter, sculptor, and ceramist born in Barcelona. Earning international acclaim, his work has been interpreted as Surrealism, a sandbox for the subconscious mind, a re-creation of the childlike, and a manifestation of Catalan pride. In numerous interviews dating from the 1930s onwards, Miro expressed contempt for conventional painting methods as a way of supporting bourgeoise society, and famously declared an"assassination of painting" in favor of upsetting the visual elements of established painting...