Art@Site www.artatsite.com Club Cross Club Entrance
Artist:

Club Cross

Title:

Club Entrance

Year:
1990
Adress:
Plynární
Website:
www.waymarking.com:
Unikátní cyber-punkové ozdoby vyrobené z strojů nevyžádané pošty, obklopující budovu, jsou jedním z magnetů nezávislý multikultura centra klubu Cross v Praze 'Holešovic. Club vchod, venkovní zahradní pivnice s terasou, vnitřní a soch v okolí - vše je vyrobeno z dílů z autovraků, traktorů, motorů a transformátorů.
Sada nevhodných pohybujících obráběcích nevyžádané vyráběné stulptures a struktur, které vyzařují světlo různých barev byla vytvořena a je stále vyvíjen František Chmelík Sadra a jeho tým. Chmelík, původně elektrikář z Turnova, který se údajně nikdy studoval design, nebo byl na výstavu umění, je pravda, výstřední génius mysl za identity klubu Cross.

Translation
www.waymarking.com:
Unique cyber-punk decorations made from machinery junk, surrounding the building, are one of magnets of independent multiculture centre Cross Club in Prague' district Holešovice. Club entrance, outside beergarden with terrace, interior and sculptures around - all is made of parts from old cars, tractors, engines and transformers.
Set of awkward moving machine-junk-made stulptures and structures emitting light of various colors was created and is still being developed by Frantisek Sadra Chmelik and his team. Chmelik, originally an electrician from town Turnov, who has allegedly never studied design or been to an art exhibition, is the true eccentric genius mind behind the identity of Cross Club.