Art@Site www.artatsite.com Hugo Demartini Tilleho náměstí
Artist:

Hugo Demartini

Title:

Tilleho náměstí

Year:
1988
Adress:
Sídliště Barrandov
Website:
www.vetrelciavolavky.cz:
Socha byla bez vědomí autorů i spoluautorů architektů Zdenka Hölzela a Jana Kerela svévolně odstraněna při"revitalizaci parteru" v létě roku 2010 (viz stávající stav dolní foto). Revitalizaci zajištoval městský úřad Prahy 5, aniž by si zjistil o jaké mimořádně významné umělce se jedná a jakou kulturní (ale materiální) hodnotu měla tato monumentální realizace. Ve stejném roce zemřeli i oba autoři.

www.rozhlas.cz:
Budeme si povídat o jeho vlastní práci, studiu, včetně toho doktorandského na VŠUP u Federica Díaze a pochopitelně o jeho projektu Vetřelci a volavky. Ten si klade za cíl zmapovat obrovské množství kvalitních soch ve veřejném prostoru, které byly realizovány na území Československa v letech 1968–91, tedy v době okupace ruskými vojsky. V porevolučních letech byly tyto sochy masivně odstraňovány, likvidovány a mnohdy nahrazovány kvalitativně mnohem horšími intervencemi. Projekt Vetřelci a Volavky, Pavlova doktorská práce, se snaží o vytvoření databáze, která může tento stav změnit. Přispět do ní může každý.

Translation
www.vetrelciavolavky.cz: hotels The statue was without the knowledge of the authors and coauthors architects Zdenka Hölzel and Jan Kerela arbitrarily deleted the"revitalization parterre" in the summer of 2010. Revitalization aimed at a municipal office in Prague 5 (still under the previous leadership mayor Milan Jančík), without finding out about what the artist is extremely important and what is cultural (but material) should value these monumental works. In the same year died also both authors.

www.rozhlas.cz: hotels We will talk about his own work, study, including postgraduate at the Academy of Arts at Federico Díaz and of course his project Aliens and Herons. It aims to map out a huge amount of high-quality sculptures in public spaces, which were made in Czechoslovakia in the years 1968-1991, a period of occupation by Russian troops. In the post-revolution years, these massive statues removed, disposed of and replaced often qualitatively far worse interventions. The project Aliens and Herons, Pavlova PhD thesis, trying to create a database that could change this situation. Contribute to it anyone can.