Art@Site www.artatsite.com Ottavio Mosto Ss. James, Francis and Anthony
Artist:

Ottavio Mosto

Title:

Ss. James, Francis and Anthony

Year:
1680
Adress:
Church of St. James the Bigger
Website:
www.waymarking.com:
Líčený nádherné a také umělecky velmi hodnotné barokní štukaturou reliéfy sv větší, svatého Františka z Assisi a svatého Antonína Paduánského, zdobí průčelí kostela svatého Jakuba Většího na Starém Městě pražském.
Líčený nádherné a také umělecky velmi hodnotné barokní štukaturou reliéfy sv Většího (Sv. Jakub Většího), svatý František z Assisi (Sv. František z Assisi) a svatého Antonína Paduánského (Sv. Antonín Paduánský), jsou zdobení průčelí kostela svatého Jakuba Většího (Kostel Sv. Jakuba Většího) na Starém Městě pražském. Reliéfy jsou dílem sochaře Ottavia Mosta z konce XVII století.
Ottavio Mosto přišel z okruhu římského sochaře Lorenzo Bernini, od koho on přijal jeho iluzivní styl, který je nejlépe vidět ve třech štukové reliéfy na kostel svatého Jakuba Většího. Mosto přišel do Prahy před 1697 na pozvání hraběte Thun-Hohenstein, vytvořit sochu svatého Michaela Archanděla na rohu paláce Toskánsko. Kromě toho, že tesal sochu svatého Václava obklopený anděly na Karlův most, pravděpodobně v roce 1697. Byl prvním představitelem barokní ilusionismu v Čechách.
Kostel svatého Jakuba Většího, původně gotická stavba, stal se po velkolepé přestavby v 1690-1702 jeden z hlavních pokladů sakrální barokního umění v rámci střední Evropy.

Translation
www.waymarking.com:
Depicted magnificent and also artistically really valuable Baroque stucco reliefs of St. James the Bigger, St. Francis of Assisi and St. Anthony of Padua, are decorating front facade of the Church of St. James the Bigger in Prague's old Town.
Depicted magnificent and also artistically really valuable Baroque stucco reliefs of St. James the Bigger (Sv. Jakub Vetší), St. Francis of Assisi (Sv. František z Assisi) and St. Anthony of Padua (Sv. Antonín Paduánský), are decorating front facade of the Church of St. James the Bigger (Kostel Sv. Jakuba Vetšího) in Prague's old Town. The reliefs are work of sculptor Ottavio Mosto from the end of XVIIth century.
Ottavio Mosto came from the circle of the Roman sculptor Lorenzo Bernini, from whom he adopted his illusive style, which is best seen in the three stucco reliefs on the Church of St. James the Bigger. Mosto came to Prague before 1697 upon invitation from count Thun-Hohenstein, to create a statue of St. Michael the Archangel at the corner of the Tuscany palace. Apart from that, he sculpted the statue of St. Wenceslas surrounded by angels for the Charles Bridge, probably in 1697. He was the first representative of Baroque illusionism in Bohemia.
Church of St. James the Bigger, originally Gothic structure, became after a grandiose rebuilding in 1690-1702 one of the principal treasures of sacral Baroque art in the frame of Central Europe.