Art@Site www.artatsite.com Karel Nepraš Jaroslav Hašek, Czech novelist
Artist:

Karel Nepraš

Title:

Jaroslav Hašek, Czech novelist

Year:
2005
Adress:
Prokopova, Žižkov
Website:
www.zenny.com:
aroslav Hašek se prý nikdy nejel na koni. Jako zástupce komisaře Rudé armády v Bugulmy, on je řekl, aby použili koňský kočár jako prostředek pro přepravu se kolem jeho pravomoci. Před první světovou válkou, a poté, co se vrátil z Ruska Hašek strávil spoustu času u stolů: psaní, pití, pozorování, mluvit s ostatními. Možná, že je důvod, proč první jezdecká socha něj by mohl být zaměněn za památku do hospody bratranec klíčového stolu žokejem ... Kůň se podobá šachová figurka více než obývacím hřebce, a"formou" -styl, tedy Praha bistro-stylu table top po stranách koně ... člověk mohl snadno odpočinout jeho Stein plný českého tekutého chleba, aka nejlepší pivo na světě na to, při chatování s přáteli.
Poté, co Karel Nepraš zemřel, jeho dcera Karolína Neprašová dokončil práci na poprsí. Společně s architektem Milanem Kupky se jí podařilo uskutečnit záměr sochaře a mají památník postavený na náměstí Prokop v roce Žižkově.

www.pis.cz:
Bronzová, svérázne pojatá jezdecká socha v kombinaci s bustou spisovatele Haška, která je na soklu, procházejícím hrbetem kone ve tvaru výcepního pultu. Autorem je Karel Nepraš. Zemrel však tesne pred dokoncením, takže bustu vytvorila dcera Karolina. Socha byla odhalena 5. ríjna 2005, poblíž místa, kde Hašek bydlel v dobe, kdy psal první díl Osudu dobrého vojáka Švejka.

Translation
www.zenny.com:
aroslav Hašek is said to never have ridden a horse. As a Deputy Commissar of the Red Army in Bugulma, he is said to have used a horse-drawn buggy as the means of transporting himself around his jurisdiction. Before World War One and after he returned from Russia Hašek spent a lot of time at tables: writing, drinking, observing, talking to others. Perhaps that is why the first equestrian statue of him could be mistaken for a memorial to a tavern cousin of the quintessential desk jockey ... The horse resembles a chess piece more than a living stallion, and the"buffet"-style, i.e. Prague bistro-style table top at the horse's sides ... one could easily rest his stein full of Czech liquid bread, a.k.a. the best beer in the world on it, while chatting with friends.
After Karel Nepraš passed away, his daughter Karolína Neprašová finished the work on the bust. Together with architect Milan Kupka she managed to carry out the sculptor's intent and have the memorial erected in the Prokop's Square in the Žižkov neighborhood.

www.wikipedia.org:
Equestrian statue of Jaroslav Hašek by Karel Nepraš. The statue is situated in Žižkov - part of Prague where Jaroslav Hašek lived during the period of writing his novel The Good Soldier Švejk.
Jaroslav Hašek was a Czech humorist and satirist best known for his world-famous novel The Good Soldier Švejk, an unfinished collection of farcical incidents about a soldier in World War I, which has been translated into sixty languages. He also wrote some 1,500 short stories. He was a journalist, bohemian, and practical joker. His short life had many odd parallels with another Prague contemporary, the Jewish writer Franz Kafka (1883–1924).