Art@Site www.artatsite.com Karel Nepraš Kameraman
Artist:

Karel Nepraš

Title:

Kameraman

Year:
1988
Adress:
Lamačova
Website:
www.vetrelciavolavky.cz:
Karel Nepraš, 1988, litina, železo, Tilleho, sídliště Barrandov, Praha 5.

www.wikipedia.org:
Karel Nepraš (*2. dubna 1932 – 5. dubna 2002) byl významný český sochař, kreslíř, grafik, profesor Akademie výtvarných umění v Praze.
Litinové prvky a ocel použil sochař také v rozsáhlejších objektech pro veřejný prostor (Kameraman, 1988, Altán a prameník, Domov seniorů v Malešicích, 1989).

www.lidovky.cz:
U tramvajové zastávky najdeme červeného Kameramana z vodovodních trubek od Karla Nepraše a v nové zástavbě bronzového Pegase Michala Gabriela. Vladimír Preclík a Karel Nepraš přitom byli umělci z temné části šedé zóny. Především Nepraš patřil k undergroundu a veřejně nevystavoval od roku 1970.

Translation
www.vetrelciavolavky.cz:
Karel Nepraš 1988, cast iron, Tilleho, Barrandov, Prague 5th.

www.wikipedia.org:
Karel Nepraš (* April 2, 1932 - April 5, 2002) was a famous Czech sculptor, draftsman, printmaker, professor of the Academy of Fine Arts in Prague.
Cast iron and steel components used sculptor also in larger buildings for public spaces (Cinematographer, 1988 Arbour and The spring, Home for the Aged in MaleSice, 1989).

www.lidovky.cz:
At the tram stop is red cameramen from water pipes from Karla Nepraš a new development in the Bronze Pegasus Michal Gabriel. Vladimir Preclík and Karel Nepraš while artists were part of a dark gray zone. Above Nepraš belonged to the underground and exhibit them publicly since 1970.