Art@Site www.artatsite.com unkown Peeled Sphere
Artist:

unkown artist

Title:

Peeled Sphere

Year:
1985
Adress:
Kladenska Street
Website:
www.waymarking.com:
Mala abstraktni skulptura se nachazi na rohu ulic Kladenska a Nad Trati. Je jednou z mnoha plastik umistovanych v 70. a 80. letech na sidlistich a u panelovych domu. Tato plastika byla porizena z povinnych 4 procent investicnich nakladu na umeleckou vyzdobu. Jedna se o jakousi oloupanou kouli z kamene.

www.vetrelciavolavky.cz:
Po období velkých experimentů v roce 1960, monumentální sochařství pro veřejné prostory se prochází tvůrčí stagnace v roce 1970 a 1980. Výsledky ruské okupaci Československa v roce 1968 a společenské a politické změny způsobily, že volný experiment nebude tolerovat. Období"normalizace" právě začala.
Na druhé straně, tam bylo více nabídek a společenské objednávky než kdykoli předtím. Obrovské množství zakázek byla zaručena zákonem, že povinnost každého State Building (drtivá většina všech stavebních projektů), aby strávit 1% - 4% svého rozpočtu na"výzdobu". Tento"4% art" zahrnoval pak estetické dominanty v okolí, které jsou na sídlištích, zdravotních středisek, nákupních center, výrobních podniků a administrativních budov.
Aktuální brutální zacházení a pohrdání sochy na veřejných místech z nedávných dob normalizace, a to navzdory jejich nezpochybnitelné kvality, donutil naši skupinu na systematické dokumentaci a popularizaci soch. Doufáme, že se změnit postoj veřejnosti k těmto památek kultury a zabránit tímto vandalismu.

Translation
www.waymarking.com:
Mala abstraktni skulptura se nachazi na rohu ulic Kladenska a Nad Trati. Je jednou z mnoha plastik umistovanych v 70. a 80. letech na sidlistich a u panelovych domu. Tato plastika byla porizena z povinnych 4 procent investicnich nakladu na umeleckou vyzdobu. Jedna se o jakousi oloupanou kouli z kamene.

www.vetrelciavolavky.cz:
After the period of great experiments in the 1960s, monumental sculpture for the public areas was going through a creative stagnation in the 1970s and the 1980s. Results of the Russian occupation of Czechoslovakia in 1968 and social and political changes caused that free experiment will not be tolerable. The period called “Normalization” just started.
On the other hand, there were more tenders and social orders then ever before. Huge amount of orders was guaranteed by law, that obliged every state building (overwhelming majority of all building projects) to spend 1% - 4% of its budget on „decoration“. This „4% art“ comprised then esthetical dominant features around forming housing estates, health centers, shopping centers, production enterprises and administrative buildings.
Current brutal handling of and disregard for sculptures for public areas from recent times of the Normalization, in spite of their unquestionable quality, has forced our group to systematic documentation and popularization of the sculptures. We hope to change the public attitude to these monuments of culture and to prevent hereby the vandalism.