Art@Site www.artatsite.com Vladimír Preclík Chaplin Plastika Němého Filmu
Artist:

Vladimír Preclík

Title:

Chaplin Plastika Němého Filmu

Year:
1988
Adress:
Chaplinovo Náměstí
Website:
www.vetrelciavolavky.cz:
Vladimír Preclík, 1988, hydronálium, žula, Chaplinovo náměstí, sídliště Barrandov, Praha 5.

www.theguardian.com:
Český sochař Vladimír Preclík, který zemřel ve věku 78, byl umělec se silným smyslem pro národní identitu. Stejně jako dřívější generace českých modernistů, byl fascinován lidových tradic, které se v jeho případě vedlo k důrazu na přírodních materiálů - především, dřeva a kamene - a záliba v odvážné tvary a barvy.Emocionální rezonance jeho práce byl však zdaleka jednoduché.

www.lidovky.cz:
Částečně se o tom můžeme přesvědčit dodnes. Před základní školou tu stojí Chaplin sestupující z filmového plátna od Vladimíra Preclíka.

Translation
www.vetrelciavolavky.cz:
Vladimir Preclík, 1988 hydronálium, granite, Chaplin Square, Barrandov, Prague 5.

www.theguardian.com:
The Czech sculptor Vladimír Preclík, who has died aged 78, was an artist with a strong sense of national identity. Like earlier generations of Czech modernists, he was fascinated by folk traditions, which in his case led to an emphasis on natural materials - above all, wood and stone - and a predilection for bold forms and colours. The emotional resonance of his work was, however, far from simple.

www.lidovky.cz: hotels:
Partially evident through today. Before the elementary school stands here Chaplin coming down from the big screen by Vladimir pretzels.