Art@Site www.artatsite.com Ladislav Šaloun Železný Rytíř, Iron Knight
Artist:

Ladislav Šaloun

Title:

Železný Rytíř, Iron Knight

Year:
1913
Adress:
Staré Mesto, New Town Hall
Website:
www.waymarking.com:
Socha rytíre, jedno z významných del predního ceského sochare Ladislava Šalouna.
Železný muž predstavuje podle legendy rytíre, který zkamenel poté, co ho proklela umírající dívka. Tu rytír probodl, protože ho nechtela. Socha patrí k významým Šalounovým dílum, vytesal ji Eduard Zvelebil z Vyšehradu.

www.praguepost.com:
Na Platnéřské ulici byl dům zvaný U Iron Man, s kamennou sochu rytíře nad dveřmi. Tento dům je nyní pryč, a originální socha je v Městském muzeu.
Když byla radnice postavena v blízkosti původního místa, Šaloun udělal velký kamenný kopii bez tváře rytíře, který se údajně zabil svého milence v záchvatu vzteku.Rytíř zkameněl jako trest. On může být uvolněn láskou čistého srdce ženy, ale jen jednou za 100 let na výročí vraždy.Přesné datum, bohužel, byl ztracen k historii.
Šaloun je kopie zahrnuje špatnou oběť off na boku. Praha musí mít jediný radnice se sochou vražedné a přízračné rytíře jako dekorace. br>

Translation
www.waymarking.com:
A statue of a knight, one of the major works of the leading Czech sculptor Ladislav Šaloun.
Iron Man is a by legen
d a knight who turned to stone after being cursd by the dying girl. The knight stabbed her because she did not want him. The statue is one of their outstanding works of sculptor Šaloun, carved by Edward Zvelebil from Vysehrad.

www.praguepost.com:
On Platnéřská Street there was a house called At the Iron Man, with a stone statue of a knight above the door. That house is now gone, and the original statue is in the Municipal Museum.
When City Hall was built near the original site, Šaloun made a large stone copy of the faceless knight, who is said to have killed his lover in a fit of rage. The knight was turned to stone as punishment. He can be freed by the love of a pure-hearted woman but only once every 100 years on the anniversary of the murder. The exact date, alas, has been lost to history.
Šaloun’s copy includes the poor victim off on the side. Prague must have the only City Hall with a statue of a murderous and ghostly knight as a decoration.