Art@Site www.artatsite.com Lumír Šindelár Mosaics
Artist:

Lumír Šindelár

Title:

Mosaics

Year:
1985
Adress:
St. Peter and St. Paul Basilica
Website:
www.waymarking.com:
Mozaiky nad bočními dveřmi na baziliku svatého Petra a Pavla na Vyšehradě kopci .
Mozaiky se řecké symboly Alfa a Omega zřejmě naznačuje významných závěrky v Bibli . Např. V knize Zjevení 22:13 je výrok -" Já jsemAlfa i Omega ,první i poslední ,počátek i konec ." Tyto výroky jsou ke křesťanství nesmírně důležité nejen proto, že představují věčný přírodu, ale také proto, že ukazují Ježíš aDuch svatý byl vždy jeden a současnost s Bohem.
Právě tento motiv je zobrazen nad boční vstupní dveře do baziliky svatého Petra a Pavla na známého pražského vrchu - Vyšehrad . Autor mozaiky je známý pražský malíř, grafik, sochař a medailér Lumír Šindelář (1925-2010).

Translation
www.waymarking.com:
Mosaics above side doors of Basilica of St. Peter and St. Paul on Vysehrad hill.
Mosaics with Greek symbols Alpha and Omega evidently hints at important statements in Bible. E.g. in the Book of Revelation 22:13 is statement -"I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End." These statements are extremely important to Christianity not only because they represent this eternal nature, but also because they show Jesus and the Holy Spirit have always been one and present with God.
Just this motif is depicted above the side entrance doors into Basilica of St. Peter and St. Paul on famous Prague's hill - Vysehrad. Author of the mosaics is well-known Prague's painter, graphic designer, sculptor and medal maker Lumír Šindelár (1925-2010).