Art@Site www.artatsite.com unkown Socialist Art
Artist:

unkown artist

Title:

Socialist Art

Year:
1960
Adress:
Metska Policie
Website:
www.waymarking.com:
Úleva Umění nemá desku nebo jakýkoli jiný text obsahující informace o tom, ale rozhodně vypadá jako komunistické umění od 50. let nebo kolem. To lze sledovat na fasády - přízemí - u hlavního vchodu do City ředitelství Policie ČR Prahy, v Korunní třídě.
Ukazuje dva tovární dělníky obklopené stroji asi skutečné velikosti.

Translation
www.waymarking.com:
The relief art doesn't have a plate or any other text providing information about it, but definitely looks like communist art from the 50's or around. It can be watched in the facade - ground floor - by the main entrance of Prague's City Police headquarters, in Korunni avenue.
It shows two factory workers surrounded by machinery in about real size.