Art@Site www.artatsite.com Serge Verheugen Birth of Change Amsterdam
Artist:

Serge Verheugen

Title:

Birth of Change

Year:
2012
Adress:
Amsterdamse Bos
Website:
omhoog
Wat voelt een mens met armen wijd, hoofd omhoog, romp rechtop, benen wijd?
Ik doe het nog een keertje … Ik voel tinteling stromen vanuit mijn tenen, via mijn benen, ruggenmerg en schouders naar mijn vuisten en naar mijn kaken en voorhoofd. Geweldig! Ik voel dat ik er 100% ben, dat ik in mijn kracht sta.
Bij Birth of Change heeft Serge Verheugen deze mens op een groot dier geplaatst. Dit dier is misschien een paard. Maar nu zie ik een kist op de rug van het dier; dan houd ik het op een dromedaris.
De romp en de hals van het dier zijn bedekt met gekleurde kaarten. Zijn dit vlaggen, vlinders, wenskaarten, gebedsvlaggen? Ik zie letters op de kaarten; laat ik hier wenskaarten van maken. Ook op de persoon en op de bult van het dier zie ik kaarten.
Hoe komen deze kaarten daar? Het lijkt mij moeilijk dat de persoon de kaarten op de eigen rug heeft geplakt. Deze kaarten zijn door anderen gegeven.
Wat een geluk heeft deze mens: staande in diens kracht, ope schouders van anderen, voorzien van de liefste gelukswensen.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
upward
What does a person with arms spread, head up, torso upright, legs?
I am going to do this once ... I feel a tingling flows from my toes, through my legs, spinal cord and shoulders with my fists and my jaw and forehead. Amazing!!! I feel like I can be 100%, that I have it in my power, to me.
In the Game, or Change It to look Forward, this man is a great animal to be placed. The animal may be a horse. Now, I see a box at the back of the animal, and then I was on a camel.
The torso and the neck of the animal is covered with coloured cards. These are the flags, the butterflies, greeting cards, prayer flags? I can see the letters on the cards, let me and greeting cards using. Also, to the person, and on the hump of the animal, and I can see the cards.
How to get these cards out there? It seems to me, difficult as that may be for the person through the door at the back and has a straw. These cards are given to it.
What a luck this man, standing in his power, to rest on the shoulders of others, with the most gelukswensen.
By Theo, www.artatsite.com

www.sergeverheugen.nl:
Geboorte van Anders
In mei van dit jaar heb ik een tweede beeld gemaakt in het Amsterdamse Bos. Van bomen uit het bos heb ik balken en planken gezaagd en met een boel vrijwilligers hebben we het grootste houten beeld van Amsterdam neergezet. Hoofdrolspelers zijn Andy Moral en Rex Tough. Mens en hond. Het werk heet Birth of Change: Andy wordt ’s ochtends wakker en heeft geweldige nieuwe ideeën en kracht. Reden hiervoor blijkt zijn droombed te zijn: Hond Rex. In de nacht zijn natuur, instinct, gevoel en daadkracht als het ware in hem gevaren. Van dit werk heb ik nu een zeefdruk gemaakt. Ik heb het beeld uitgebreid met een opbeurende en motiverende tekst:
Gebruik je zintuigen; neem je omgeving opnieuw waar; kom in actie; maak dromen en ambities waar!

www.amsterdamsebos.nl:
Birth of Change
Naast De Boswinkel staat het beeld, Andy en Rex, Birth of Change, opgebouwd met hulp van bezoekers van het Bos, medewerkeran de organisatie en anderen (foto hieronder).
Kunstenaar Serge Verheugen heeft in maart 2020 (coronacrisis) in een spontane actie zijn beeld beschilderd met woorden. Hij zegt hierover: ‘In deze bizarre tijden hoop ik dat mensen de kans grijpen om de dingen anders te gaan doen. Luisteren naar en leven met de natuur zouden daar een schitterende leidraad kunnen zijn.’
Verheugen ziet de teksten op het beeld als een aanwijzing voor de mens:
Gebruik je zintuigen (see, hear, smell)
Neem je wereld waar (earth, tree, sky)
Doe iets (touch, feel, push)
En oogst geluk (stand, jump, fly).

www.sergeverheugen.nl:
Twee hoofdpersonen in de beelden van Serge Verheugen zijn Andy Moral & Rex Tough. Het zijn kleine figuurtjes opgebouwd uit blokjes. Een man en een hond. De ratio en het instinct. Het denken en het doen. Ze verbeelden, net als veel ander werk van Verheugen, verhalen met een moraal. Over schoonheid, vriendschap, keuzes, vergankelijkheid en liefde.
Samen met Amsterdamse Berknemers, sociale stagiaires en handige belangstellenden bouwt Verheugen 3 tot 4 meter hoge nieuwe hoofdstukken in het leven van Andy & Rex. Met beukenbalken als benen. Abelen planken als lijf. Essen armen. Echt hout. Niks kersenfineer. Ze staan een aantal jaren in het bos, tot de natuur ze weer opslokt. Wandelaars en fietsers komen ze tegen op drukke of stille plekken. Groot, kaal, natuurlijk, hout. Als waren het blote, diepzinnige bomen: de houtnerf naar buiten gekeerd, de verhalen die ze vertellen introvert en poëtisch.

www.wikipedia.org:
Birth of change bestaat uit de hond Rex met daarop de mens Andy; terugkerende personages bij Verheugen voor zijn werken in het bos. Hij gebruikte daarbij hout van beuk, abeel en es. De objecten worden doelbewust kaal gehouden zodat ze opgaan in de omringende natuur en na verloop van tijd ook in die natuur zullen vergaan. In 2016 kreeg het tafereel een uitbreiding in tientallen door kinderen geschilderde"vlinders" met daarop namen van ouders, huisdieren of helden (Butterfly Release Project). De kunstenaar maakte ook een zeefdrukvariant van het kunstwerk; de opbrengsten van die zeefdruk werden aangewend voor nieuwe beelden in het Amsterdamse Bos.

www.linkfang.nl:
In 2016 kreeg het tafereel een uitbreiding in tientallen door kinderen geschilderde "vlinders" met daarop namen van ouders, huisdieren of helden (Butterfly Release Project). De kunstenaar maakte ook een zeefdrukvariant van het kunstwerk; de opbrengsten van die zeefdruk werden aangewend voor nieuwe beelden in het Amsterdamse Bos.

www.amsterdamsebos.nl:
Serge Verheugen
Van kunstenaar Serge Verheugen staan meerdere kunstwerken in het Amsterdamse Bos. Deze zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd hout uit het Amsterdamse Bos: eik, red Cedar, beuk, linde, populier, grenen.