Art@Site www.artatsite.com Jos Willems Hommage
Artist:

Jos Willems

Title:

Hommage

Year:
1994
Adress:
Entrepotkade
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Willems heeft een aambeeld met bolder verbeeld, symbolen van het belangrijke industrie- en havengebied dat Zeeburg eens was.

www.amsterdam.nl:
Het kunstwerk dat naast het gebouw van stadsdeel Zeeburg staat is van Jos Willems en is getiteld 'Hommage'. Willems heeft zich laten inspireren door Georges Vantongerloo, een kunstenaar die bij voorkeur werkte met vormen in ruimtelijke constructies. Willems heeft dat teruggebracht naar het figuratieve, een aambeeld en een bolder. Dit zijn twee symbolen van bedrijvigheid die een duidelijke verwijzing zijn naar de geschiedenis van het Oostelijk Havengebied.

www.wikipedia.org:
Willems studeerde van 1968 tot 1970 aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten te Maastricht. Van 1970 tot 1971 studeerde hij aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg. Daarna volgde hij van 1971 tot 1974 de opleiding plastische vormgeving aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost te 's-Hertogenbosch. Willems maakt beelden van onder meer cortenstaal, brons, keramiek en natuursteen. Willems woont en werkt in 's-Hertogenbosch.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Willems has an anvil with bolder imagined, symbols of the important industrial and port area that Zeeburg once was.

www.amsterdam.nl:
The work of art that is next to the building of Zeeburg by Janet Walker and is titled ' Homage '. Walker has been inspired by Georges Vantongerloo, an artist who preferably worked with shapes in spatial constructions. Walker has returned to the figurative, an anvil and a bolder. These are two symbols of activity that a clear reference to the history of the Eastern Docklands.

www.wikipedia.org:
Willems studied from 1968 to 1970 to the City Academy of applied arts in Maastricht. From 1970 to 1971, he studied at the Academy of Visual Arts in Tilburg. He then followed from 1971 to 1974 the training plastic design at the Academy of art and design St. Joost in's-Hertogenbosch. Walker makes images of Corten steel, bronze, ceramics and natural stone. Walker lives and works in's-Hertogenbosch.