Art@Site www.artatsite.com Yayoi Kusama Narcissus Garden Inhotim Brumadinho
Artist:

Yayoi Kusama

Title:

Narcissus Garden Inhotim

Year:
2009
Adress:
Inhotim
Website:
desire for perfection
A shining orb is perhaps the most perfect form that people can make. In Narcissus Garden Yayoi Kusama laid a large number of these in nature.
A orb is perfect. Perfection is beauty. The sense of beauty appears as we overcome the irritations about imperfection. And go one step further by enjoying the beauty (of perfection in this case).
Than we come to the shiny surface; is this associated with beauty or perfection? A shiny surface adapts its environment. If there is beauty in the environment, this surface has also beauty.
Yayoi Kusama shows the beauty of the interaction between art and nature.
With one orb there would be the beauty of the perfect shape and the reflection of nature. Now we have multiple orbs that also make perfect movements in the water with each other. The orbs are depended on the wind in order to move around. The orbs show the beauty of nature.
How would it be when we behave like these orbs? For me, perfection is not strictly following the rules. For me, perfection is a combination of being good, loving, beautiful, engaged, everything, nothing. How would it be to experience perfection in our interactions with each other and with nature? I am longing for this kind of perfection.
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
verlangen naar perfectie
Een glimmende bol is misschien wel de meest perfecte vorm die mensen maken kunnen. Yayoi Kusama heeft er bij Narcissus Garden een groot aantal in de natuur gelegd.
Een bol is perfectie. Perfectie is schoonheid. Het gevoel van schoonheid ontstaat zo gauw wij onze irritaties over imperfectie loslaten. En nog een stap verder gaan door te genieten van de schoonheid (van perfectie in dit geval).
Maar dan komen wij bij een glimmend oppervlakte; heeft dit met schoonheid of perfectie te maken? Een glimmend oppervlakte past zich aan op zijn omgeving. Als er schoonheid in de omgeving is, toont dit oppervlakte ook schoonheid.
Yayoi Kusama toont schoonheid door de interactie tussen kunst en natuur.
Met één bol zou er al schoonheid door de perfecte vorm en de weerspiegeling van de natuur. Nu zien wij meerdere bollen die ook gezamenlijk perfecte bewegingen maken op het water. De bollen zijn afhankelijk van de wind om te kunnen bewegen. De bollen tonen de schoonheid van de natuur.
Hoe zou het zijn als wij ons gedragen zoals deze perfecte bollen? Perfectie is voor mij niet strikt uitvoeren van regels. Voor mij is perfectie een combinatie van goed, liefdevol, mooi, betrokken, alles, niets. Hoe zou het zijn om perfectie te ervaren in onze interactie met elkaar en de natuur? Ik verlang naar deze vorm van perfectie.
Door Theo, www.artatsite.com