Art@Site www.artatsite.com J., B.J. Krivanek Breaux Vortex Plaza
Artist:

J. Breaux, B.J. Krivanek

Title:

In the Eye of the Storm

Year:
2002
Adress:
16027 Ventura Boulevard, Vortex Plaza
Website:
Mysterious artwork
In the Eye of the Storm by Krivanek and Breaux is a mysterious artwork. The straight chrome tubes are standing in rows and meet each other around a round shape. The round shape has letters and numbers. This artwork is only understandable with an explanation.
Art@Site makes no comments after reading explanations. It’s my opinion that an artwork must have a sufficient ability to express itself, and is recognizable as an artwork even without an explanation.
By Theo, www.artatsite.com

Compared with other works
This artwork Angel by Emily Young (London, picture 1, more information) has the potential to say meaningful things about the role of the European tradition because it combines elements from this tradition creatively.
On top of a number of pillars a face is superimposed. The eyes, nose and mouth are surrounded by coarse hair. The face radiates self-confidence, strength and sympathy.
To me, a column is (and an array of colomns are) is an important supporting element of a building with a social or religious function. By putting a face on a pedestal, I am thinking of the people who shaped this social or religious function.
An array of colums is aesthetically strong. To me, a face is the strongest element to add emotion and meaning to an artwork.

The Sounding Sculpture (Chicago, picture 2, more information) is an artwork with slender lines that make up a sort of fence. These lines make sounds when they touch each other.
Due to the location of this artwork (in the middle of a garden) and because they form together a corner, I do not quite understand what it means. Perhaps it would be more interesting on the edge of a garden, to say something about some kind of separation between public and private sphere.
To me, it’s nog entirely clear how the sound of metal pipes relates to a garden.
The artwork can be made more interesting by referring to trees, such as Grove does this.

Grove (Tokyo, picture 3, more information) is an artwork with pointed rods that somewhat resemble trees, mainly because they are standing cant. A city and a forest can feel like each other's opposites culture and nature). Balsley brings them together.
I love artworks with recognition, and especially when they call for meanings and emotions. Otherwise something happens like with Sounding Sculpture, which doesn’t refer to a concrete object and won’t lead to any emotion.
By Theo, www.artatsite.com

Geheimzinnig kunstwerk
In the Eye of the Storm van Krivanek and Breaux is een geheimzinnig kunstwerk. De rechte chromen buizen staan in rijen en komen uit op een ronde vorm. In de ronde vorm staan letters en cijfers. Dit kunstwerk is alleen begrijpelijk bij een toelichting.
Art@Site raadpleegt geen toelichting voordat een essay o.d. geschreven wordt. Ik vind dat een kunstwerk ook zonder toelichting voldoende uitdrukkingsvermogen moet hebben, om herkenbaar te kunnen zijn als kunstwerk.
By Theo, www.artatsite.com

Vergelijking met andere werken
Dit kunstwerk Angel van Emily Young (London, afbeelding 1, meer informatie) kan betekenisvolle dingen zeggen over de rol van de Europese traditie omdat elementen uit deze traditie op creatieve manier gecombineerd zijn.
Bovenop de kolommen is een gezicht geplaatst. De ogen, neus en mond zijn omringend door golvende haren. Het gezicht straalt bewustzijn, kracht en sympathie uit.
Voor mij is een kolom (of een kolommenrij) een belangrijk steunend element van een gebouw met een sociale of religieuze functie. Door een gezicht te plaatsen op een zuil, denk ik aan personen die deze sociale of religieuze functie tot stand hebben gebracht.
Een kolommenrij is esthetisch sterk. Een gezicht is volgens mij het sterkste middel om een emotie en een betekenis te geven aan een kunstwerk.

The Sounding Sculpture (Chicago, afbeelding 2, meer informatie) is een kunstwerk met ragfijne lijnen die tezamen een soort hek vormen. Deze lijnen maken geluid doordat zij elkaar raken.
Vanwege de locatie van dit kunstwerk (midden in een tuin) en doordat zij tezamen een hoek vormen, snap ik niet goed wat ermee bedoeld wordt. Ik zou het interessanter hebben gevonden aan de rand van een tuin, om iets te zeggen over een soort van scheiding tussen de openbare en de privé sfeer.
Het is mij niet geheel duidelijk hoe het geluid van metalen buizen relateert aan een tuin.
Het kunstwerk kan interessanter gemaakt worden door te verwijzen naar bomen, zoals Grove dit doet.

Grove (Tokyo, afbeelding 3, meer informatie) is een kunstwerk met puntige staven die enigszins lijken op bomen, vooral doordat zij schuin staan. Een stad en een bos kunnen voelen als elkaars tegenover gestelden (cultuur en natuur). Balsley brengt hen tezamen.
Ik houdt van een kunstwerk dat enige herkenning geeft, waardoor betekenissen en emoties gegeven worden. Anders gebeurt er iets zoals Sounding Sculpture, dat niet verwijst naar een concreet object en bij mij niet leidt tot enige emotie.
By Theo, www.artatsite.com