Art@Site www.artatsite.com Marinus Boezem Kathedraal Apeldoorn
Artist:

Marinus Boezem

Title:

Kathedraal

Year:
1999
Adress:
Kroondomein
Website:
Brengt harmonie
Er staan blauwe boomstronken in rechte lijnen in een bos.
Het blauw is een mooie aanvulling op het groene bos in de zomer en het bruingrijs in de winter. Zou het blauwe misschien verwijzen naar de blauwe lucht, met de hemel?
Hier denk ik ook aan tijdens het lopen langs de stronken. Door het wandelen langs de regelmatige herhaling van dezelfde voorwerpen krijg ik een meditatief gevoel.
Als ik op regelmatige afstand hetzelfde object zie staan, is het vaak een overblijfsel van een antiek gebouw, een kerk, stadsmuur, een paleis of dergelijke. Ik denk allereerst aan een kathedraal doordat ik ook bomen zien, die aan pilaren doen denken.
Zou een bos ook een kathedraal kunnen zijn? Zou een bos de hemel kunnen dragen? Zouden wij op een heilige plek kunnen zijn? Jah, laten wij dat beeld vasthouden.
Terwijl wij lopen voelen wij de verbinding tussen de hemel en de aarde. Wij voelen harmonie, liefde en openheid tussen onze diepste kern en onze concrete handeling. Kathedraal van Marinus Boezem brengt ons in harmonie.
By Theo, www.artatsite.com

www.wikipedia.org:
De Kathedraal is een kunstwerk van Marinus Boezem in het Kroondomein Het Loo in de gemeente Apeldoorn. Het bestaat uit veertig boomstronken in brons op betonnen fundering, geplaatst overeenkomstig de plattegrond van de kathedraal van Reims. Koningin Beatrix schonk dit kunstwerk ter gelegenheid van haar 60e verjaardag aan het Kroondomein om de verbondenheid van de Oranjes met dit gebied te onderstrepen. Het werd op 21 augustus 1999 onthuld.
De beeldhouwer Marinus Boezem, maker van land art, liet in 1987 in de Flevopolder bij Almere 178 populieren planten in de vorm van dezelfde kathedraal: de Groene Kathedraal. "Ik koos voor de gotische kathedraal omdat het zo'n mooie omsluiting van ruimte is. De kathedraal is wel een schakel met het verleden, die naar meer verwijst dan het christendom. Mijn Groene Kathedraal is een hommage aan de westerse beschaving", zegt Boezem. In 1994 volgde op het eiland Neeltje Jans een versie die volgens hetzelfde patroon is samengesteld van de basaltstenen die overbleven na de bouw van de stormvloedkering.
Het kunstwerk is niet gemarkeerd en ligt verborgen in het bos, op ongeveer 300 meter ten westen van het kruispunt Wieselseweg-Elspetergrindweg, op de locatie die bij dit artikel is aangegeven.

www.geheugenvanapeldoorn.nl:
De symmetrische lijnen van het landschap leken op die van een plattegrond. De fascinatie voor de plattegrond is bij het werk dat Boezem realiseerde voor de Kroondomeinen nog steeds aanwezig. Maar hier is de plattegrond een bestaande, de Notre Dame (1211-1290) in Reims, een gotische kathedraal die door haar harmonieuze bouw werd gezien als de spiegel van de natuur.
De kathedraal is niet alleen een toonbeeld van de westerse maatschappij, haar gotische bouw is een schoolvoorbeeld van een streven naar vergeestelijking dat Boezem als conceptueel kunstenaar aanspreekt. Achtendertig bronzen boomstronken markeren de plattegrond van de kerk.
Het zijn statische beelden die de veranderlijke gestalte van bomen en planten in de omgeving alleen maar benadrukt. Hierdoor zijn kunst en natuur - net als in een gotischsche kathedraal - voor altijd met elkaar verbonden. Koningin Beatrix schonk het kunstwerk ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag aan het Kroondomein.

www.kroondomeinhetloo.nl:
Op ongeveer 300 meter ten westen van het kruispunt Wieselseweg-Elspetergrindweg, is een kunstwerk van Marinus Boezem te vinden: De Kathedraal. Koningin Beatrix schonk dit kunstwerk ter gelegenheid van haar 60e verjaardag aan het Kroondomein om de verbondenheid van de Oranjes met dit unieke gebied te onderstrepen.
Het kunstwerk bestaat uit 40 bronzen boomstronken van ongeveer een meter hoog. Deze boomstronken markeren de plattegrond van Notre Dame in Reims. Het zijn statische beelden die de veranderlijke gestalte van bomen en planten in de omgeving alleen maar benadrukt. Hierdoor zijn kunst en natuur - net als in een gotischsche kathedraal - voor altijd met elkaar verbonden.