Art@Site www.artatsite.com Andreas Hetfeld Viewpoint Nijmegen
Artist:

Andreas Hetfeld

Title:

Viewpoint

Year:
2020
Adress:
Lentloper
Website:
an ancestor is near
An ancestor looks at us.
Intelligent, gentle and androgynous.
An oval round face. Raised eyebrows. Eyes like almonds. A nose comes from the forehead. A perfectly straight nose. No nostrils. A small mouth. Sharp lines on the pouting upper and lower lip. The rounded chin is jutting forward. Filled and smooth cheeks. Long shell-shaped ears. We recognize all of this.
Some details are weird for us. The head is wearing a helmet or a crown. What is the meaning of the female busts on the list? This face could be of a man, a woman, a soldier, a queen. Because of these details we know its antique. However, these details are not important. This face seems to be alive, we recognize this human, it seems like we meet this ancestor today.
What is now two thousand years as we recognize the face of the other person?
By Theo, www.artatsite.com

een voorouder is dichtbij
Een voorouder kijkt ons aan.
Intelligent, zacht en androgyn.
Een ovaal rond gezicht. Omhoog staande wenkbrauwen. Ogen als amandelen. Een neus die uit het voorhoofd komt. Een kaarsrechte neus. Geen neusvleugels. Klein mondje. Scherpe lijnen om de tuitende boven- en onderlip. De bolle kin steekt vooruit. Gevulde en gladde wangen. Lange schelpvormige oren. Dit herkennen wij allemaal.
Er zijn details die wij vreemd vinden. Het hoofd draagt een helm of een kroon. Wat betekenen deze vrouwenbustes op de lijst? Dit gezicht zou van een man, een vrouw, een militair, een vorstin kunnen zijn. Aan deze details zien we dat dit antiek is. Maar deze details zijn niet belangrijk. Dit gezicht lijkt te leven, wij herkennen deze mens, het lijkt alsof wij deze voorouder vandaag ontmoeten.
Wat is nou tweeduizend jaar als wij het gezicht van de ander herkennen?
Door Theo, www.artatsite.com

www.sleutelwerken.nl:
Het gezicht van Nijmegen gemaakt door kunstenaar Andreas Hetfeld, verwijst naar één van de oudste bekendste bodemvondsten van Nijmegen: een verzilverde gezichtshelm uit het begin van de jaartelling die kort voor 1915 werd opgebaggerd uit de Waal. Het fraai versierde masker beschermde bijna 2000 jaar geleden het gezicht van een ruiter in Romeinse dienst. Tegenwoordig vormt de helm één van de pronkstukken in de collectie van Museum Het Valkhof. Met hedendaagse materialen maakte Hetfeld een eigentijdse interpretatie op reuzenformaat van het iconische masker. Met dit imposante werk laat hij ons vanuit het verre verleden naar het heden kijken.

www.hetfeld.nl:
For his work 'Viewpoint', Andreas designed an enlarged existing Roman mask. The mask symbolizes the historic face of Nijmegen, which is the oldest Roman city of the Netherlands. The reconstruction of the mask will be built up to almost 6 meters high and should be an observation point, from which you can see the skyline of Nijmegen. Up until now many sponsors are supporting the project. In February 2019 the construction process of the sculpture started in Nijmegen's shipyard Gelria. On the 11th of 2019 'Viewpoint' was shipped along the Waal river from Nijmegen to Millingen aan the Rijn where the last part of the construction process continued. The sculpture is set to be finished April 2020.
On April 8th the huge mask is transported across the Waal river by boat to its final destination: the island of Veur-Lent, that lies opposite Nijmegen.