Art@Site www.artatsite.com Hans la Hey Vierendeel Delft The Netherlands
Artist:

Hans la Hey

Title:

Vierendeel

Year:
1997
Adress:
Oostpoort, Delft
Website:
Vorm jouw beeld
Vijf lijnen worden gevormd door gekke onderdelen. Ik denk aan gedeelten van puzzelstukjes die gedraaid zijn en aan elkaar verbonden zijn.
Een van de lijnen gaat omhoog, twee lijnen bewegen zijwaarts en één lijn hangt omlaag. Het lijkt of de lijnen tezamen een vallende figuur vormen.
De borst is naar voren, het hoofd naar achteren, het lange haar hangt elegant, de armen kunnen zich niet verweren. Deze mens is aangevallen, getroffen en bezwijkt.
Waarom is er gekozen voor hoekige verbindingen tussen de puzzelstukjes? Misschien wordt ons gevraagd om van fragmenten één beeld te maken.
Het is bijzonder om een kunstwerk tot leven te zien komen: van gekke vormen, naar lijnen, naar een mens, naar een getroffen mens.
En wat gebeurt er nu met ons? Bij Vierendeel van Hans la Heij voel ik medelijden dat deze mooie mens lijdt en misschien zelfs sterft.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
Create your picture
Five lines are formed by strange particles. I'm thinking of parts of puzzle pieces that are rotated and are connected to each other.
One of the lines goes up, two lines move to the side and one line is hanging down. It looks as if the lines form together a falling figure.
The chest foreward, the head backwards, the long hair is hanging elegantly, the arms can not defend themselves. This human is attacked, hit, and is falling down.
Why is chosen for the straight angles between the puzzle pieces? Maybe we are asked to unite the pieces into óne whole picture.
It's special to see how an artwork is coming to live: from the crazy shapes, to lines, to a human, to be a hit person.
And what is happening to us? With Vierendeel by Hans la Heij I feel pity for this fine human to suffer and perhaps even dying.
By Theo, www.artatsite.com

www.indebuurt.nl:
In Delft vind je drie beelden die er bijna hetzelfde uitzien. Ze zien er abstract uit, maar wat het voor moet stellen is misschien nóg wel vreemder. Kunstenaar Hans la Hey bedacht dit beeld bij de Oostpoort (en zijn drie broertjes verderop Delft) namelijk nadat hij een verhaal hoorde dat Willem van Oranje helemaal niet werd vermoord werd door Balthasar Gerards, maar een natuurlijke dood stierf.
La Hey maakte daarom dit 'eerbetoon' aan Gerards. De beelden zijn allemaal 'vierendeel' genaamd. De moordenaar werd namelijk gevierendeeld midden op de Markt.
De vier beelden zijn zo gepositioneerd dat de Markt in het midden ligt. Intussen zijn het er nog maar drie, want die op de Zuidwal is al een tijdje verdwenen.

www.delft.kunstwacht.nl:
De Delftse beeldhouwer Hans la Hey kwam op een bijzondere wijze op het idee voor deze beelden. Hij hoorde het bericht dat Willem van Oranje niet vermoord zou zijn door Balthasar Gerards, die daarvoor is geëxecuteerd door middel van vierendelen met trekpaarden. Van Oranje zou namelijk een natuurlijke dood zijn gestorven.
Reden genoeg voor La Hey om vier beelden te ontwerpen als eerbetoon aan Gerards; ze zijn zo geplaatst dat de Markt het middelpunt vormt. De beelden geven de vier dimensies van ruimte weer, namelijk lengte, breedte, hoogte en diepte. Behalve deze creatie bij de Oostpoort staan er werken aan de Nieuwe Plantage en de Schoolstraat. De creatie die stond aan de Zuidwal is verdwenen.