Art@Site www.artatsite.com Herman Lamers Glazen Engel The Netherlands
Artist:

Herman Lamers

Title:

Glazen Engel

Year:
2010
Adress:
Grote Markt, Zwolle
Website:
Gelukkig hebben wij Glazen Engel
Glazen Engel staat ontspannen: zijn benen iets uit elkaar, zijn schouders boven zijn heupen, zijn armen los langs zijn bekken. Glazen Engel heeft het gezicht iets naar voren gebogen, kijkt en voelt aandachtig. Dit alles lijkt veel op een mens van vlees en bloed.
Dit is een engel; dat zie je aan de vleugels. Ook al heeft hij vleugels, het lijkt mij dat Glazen Engel heel lang hier blijft, hier op de Grote Markt in Zwolle. Deze engel heeft alle tijd om betrokken te zijn op mensen.
Dit stelt gerust, dit helpt, dit verzacht. Phoe, vaak is het bij ons onzeker, opgefokt, onverschillig. Maar al te vaak zou ik een luisterend oor, een warme knuffel, een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Gelukkig lijkt Glazen Engel veel op jou en mij. Volgens mij is het heel simpel: laten wij de Glazen Engel voor elkaar zijn.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
Luckily, we have Glass Angel
Glass Angel is relaxed: his legs slightly apart, his shoulders are above his hips, his arms loose at his thigh. Glass Angel has his face slightly bent forward, looking and feeling intently. All this resembles a lot to a human being of flesh and blood.
This is an angel; you see the wings. Even though with these wings, it seems to me that the Glass Angel will stay here for a very long time, right here on the Grote Markt in Zwolle. This angel has all the time to get involved with the people.
This is reassuring, this helps, this softens. Phoe, often we are insecure, indifferent, stressed. All too often we could use an listening ear, a warm hug, a helping hand.
Luckily, Glass Angel looks a lot like you and me. I think it's very simple: let’s be Glass Angel for each other.
By Theo, www.artatsite.com

www.hermanlamers.nl:
De Grote Markt van Zwolle is het sociale en historische middelpunt van de stad. Op het plein - voor de Oude Kerk - waar vroeger de schandpaal stond en later het beeld Adam van Rodin - staat nu mijn Glazen Engel.
Het beeld is een hedendaagse representatie van de aartsengel Michael -in een glazen - doorschijnende digitale uitvoering. De engel staat op de aarde tussen de mensen. Het is een grote man - een reus die boven iedereen uittorent.
De engel bestaat uit 325 gesneden glasplaten die op elkaar verlijmd zijn - waardoor een transparant en sterk beeld ontstaat.

www.beelden.zwolle.nl:
Aartsengel Michaël is beeldbepalend voor de geschiedenis van Zwolle. Niet voor niets staat de glazen gestalte vlakbij de Grote Kerk of Sint Michaëlskerk in het kloppende hart van de stad.
Op één van de kleine torens van die kerk staat een bronssculptuur van een aanvliegende engel met getrokken zwaard. Ook dat is aartsengel Michaël. Het beeld van Lamers is in zekere zin een eigentijdse reactie op de historische voorganger.
Het zwaard is hem ontnomen en hij draagt moderne kleding. De nieuwe engel kijkt een beetje verlegen om zich heen, alsof hij zich niet goed raad weet met zijn omgeving en met de taferelen die zich op het plein afspelen.
De tijden zijn veranderd. De ontheemde engel probeert zijn positie te bepalen in de nieuwe situatie en zijn weg te vinden in het hedendaagse tijdsgewricht.
De glazen engel slaat een brug tussen verleden en heden. Hij verbindt de geschiedenis van de plek met de actualiteit. De transparante verschijning benadrukt de kwetsbaarheid van de engelachtige gestalte en geeft aan dat de engel weliswaar op de moderne mens líjkt, maar tegelijk ook een staat van onthechting reflecteert.
Stadspatroon Sint Michaël gedraagt zich als mens tussen de mensen, maar kan niet de indruk wegnemen dat hij toch anders is. Zijn lucide verschijning suggereert dat hij zomaar ineens gevlogen zou kunnen zijn.

www.wikipedia.org:
De Glazen Engel is een beeld van Herman Lamers op de Grote Markt in Zwolle. Het is een beeltenis van de aartsengel Michaël, de beschermheilige van Zwolle.
Het beeld is opgebouwd uit ongeveer 350 lagen glas van elk 1 cm dik.
De aartsengel Michaël is de beschermheilige van Zwolle, omdat volgens legende Michaël Zwolle beschermd zou hebben tegen een aanval van een draak, een verhaal dat ontleend is aan Openbaring 12:7. De nabijgelegen Sint-Michaëlskerk op de Grote Markt ontleent zijn naam dan ook aan de aartsengel en heeft een bronzen beeld van Michaël op het dak staan.