Art@Site www.artatsite.com Cyril Lixenberg Constructie I Almere
Artist:

Cyril Lixenberg

Title:

Constructie I

Year:
1991
Adress:
Noorderdreef
Website:
Liefdevolle abstractie
Twee keer is een cirkel en een vierkant volledig met elkaar verbonden. Je kunt zien hoe liefdevol er gewerkt is aan dit kunstwerk.
Met mijn ogen volg ik de lijnen van een cirkel en een vierkant. Bij Constructie I glijdt mijn oog comfortabel langs een cirkel totdat het ineens een vierkant ontmoet. Bij een vierkant maakt mijn oog versnellingen en vertragingen door. Dit is spannend.
Mijn oog en verstand zijn bij Constructie I continu wakker en alert. Bij elke hoek of knoop stopt mijn oog en voer ik berekeningen uit om te kunnen beslissen hoe verder te gaan.
Mijn verstand en geheugen maken buitelingen bij Constructie I. Het kunstwerk is in het geheel niet te overzien. Door het kunstwerk van verschillende standpunten te zien, worden de onderdelen ontdekt, worden vervolgens onthouden, worden tenslotte in gedachten tot het complete kunstwerk samen gesteld. De beloning volgt als je het kunstwerk snapt en dit dubbel checkt.
Loop ook vooral rondom het kunstwerk. Dan zie je in 3D de sprongen tussen de open gelaten cirkel en vierkant en vice versa. De dunne platen zorgen ervoor dat je zonder overgang een vlak ziet aan de linkerzijde, dat ineens verdwijnt, dat ineens aan de rechterzijde weer opkomt. Je kunt je aandacht geen ogenblik verslappen.
Voor mij is Constructie I van Cyril Lixenberg liefdevolle abstractie.
Door Theo, www.artatsite.com

www.nrc.nl:
Cyril Lixenberg versiert de polder, heel Nederland eigenlijk, met kleurige driehoeken, cirkels en vierkanten. Komend voorjaar (1998) moeten de monotone straten van Dronten in de veranderd zijn in een grote openluchtgalerie.
Lixenberg maakt strenge geometrische kunst, een spel met elementaire vormen, dat al van kilometers afstand is waar te nemen, zowel van het water van het Ketelmeer als van het land dat hier oneindig, vlak en eentonig is en daarom een speels baken, een herkenningspunt heel goed kan gebruiken.
In de polders op de Zuiderzeebodem is het oog voortdurend op zoek naar een verticaal teken, een punt van visueel houvast, in Emmeloord is er zelfs speciaal voor dit effect een vrijstaande klokkentoren gebouwd, verder zijn er de kerktorens en een kunstwerk, hier en daar, en bomenrijen als 'windsingels' langs de wegen. Ze moeten voorkomen dat de automobilisten op die lange, rechte wegen in een soort gevaarlijke trance raken, zeker als in de zomer de warme lucht boven het asfalt gaat trillen en dan zelfs echte fata morgana's kan veroorzaken, bijvoorbeeld dat er grote plassen water op de kurkdroge weg liggen. Automobilisten wordt aangeraden er altijd groot licht te voeren, ook in de heldere zonneschijn, ter bestrijding van deze 'polderblindheid'. Doorbreking van de monotonie is dus van levensbelang.
Lixenberg maakt vormen die de voorbijganger op andere gedachten brengen, solide bakens in een zee van platte onzekerheid.
De laatste jaren zijn zijn beelden milder, speelser en kleuriger geworden. Met het ouder worden wordt Lixenbergs visie wat minder streng en hoekig. Vroeger vooral onverbiddellijke geometrie in cortenstaal en plexiglas, of in zeefdrukken, nu wat grilliger en toevalliger vormen. Vormen zoals die ontstaan bijvoorbeeld als je een blad papier vouwt en scheurt of verfrommelt, maar dan in staal. Kleur ging een belangrijker rol spelen. Dat lijkt in tegenstelling met een uitspraak van een jaar of wat terug.
'Ik ben geen kleurist', beweerde Lixenberg, een nog maar kort geleden tot Nederlander genaturaliseerde Engelsman die overigens al tientallen jaren tussen ons woont. Toen bedoelde hij ermee bij voorkeur het onbeschilderde metaal te gebruiken, nu dat hij zich beperkt tot de elementaire kleuren en dus geen mengkleuren toepast.

www.flevolanderfgoed.nl:
Lixenberg zelf weet zeker dat zijn opvoeding in het oude Joodse geloof van grote invloed is geweest op zijn kunstenaarschap. In zijn stalen monumenten keerden de eindeloos gevarieerde orthodoxe opvattingen terug. Goed en kwaad, positief en negatief, zwart en wit blijven elkaar ontmoeten en bestrijden in zijn werk. Het werk van Lixenberg kan gerekend worden tot het constructivisme waarin geometrische en mathematische elementen bepalend zijn. Hij ontwikkelde zich tot een kunstenaar die het spel van de vormen en tegenvormen, de cirkels en veelhoeken, opstellingen en tegenstellingen niet alleen als spel opvat, maar ook als een manier van toegepaste beeldtaal. In zijn beelden manipuleerde hij geometrische vormen tot ruimtelijke objecten. Het begon dikwijls met het scheuren in een blad papier, een A-viertje, scheuren en vouwen, met vervolgens tekeningen, honderden tekeningen en daarna kartonnen schaalmodellen. Naar die modellen werden in de constructiewerkplaats stalen schaalmodellen gemaakt, waarna het definitieve beeld kon worden vastgesteld en tot stand gebracht.
In 1992 vond in Flevoland een grootschalige tentoonstelling van het werk van Cyril Lixenberg werk plaats. In totaal werden tijdelijk 12 monumentale kunstwerken geplaatst ondermeer bij het stadhuis en op de BouwRAI in Almere, tussen het stadhuis en de spoorbaan in Lelystad en bij de Sportlaan in Emmeloord. Gelijktijdig was tot oktober in de gemeentehuizen van de drie plaatsen zeefdrukken en andere objecten van Lixenberg tentoongesteld. De officiële opening van de exposite was op 4 april 1992.
Het werk van de kunstenaar bestaat steeds uit twee tegengestelden, waarbij de buitenkant van de ene vorm de binnenkant is van de andere vorm en omgekeerd. De delen passen wel of niet in elkaar, maar vormen altijd een eenheid. De kunstwerken van Cyril Lixenberg kenmerken zich door hun eenvoudige karakter. In de loop der jaren heeft het werk van Lixenberg zich ontwikkeld van de strenge, in roestig cortenstaal uitgevoerde geometrie tot soms gekleurd werk waar de geometrische vormen buiten hun kaders treden of scheuren vertonen. Het laatste kunstwerk dat Lixenberg ontwierp waren twee enorme sculpturen bij Fort Diemerdam in Amsterdam. De productie heeft hij niet meer mogen meemaken. De opdracht tot uitvoering werd door hem op 9 januari 2015 aan het staalbedrijf gegeven. Eén dag later, op 10 januari, overleed Cyril Lixenberg op 82-jarige leeftijd in Amsterdam aan prostaat kanker.
Werk van Lixenberg is o.a. te vinden op de Ketelmeerdijk bij Ketelhaven, in Dronten, Emmeloord en Almere, bij de bibliotheek in Nieuw Loosdrecht, bij de brandweerkazerne in Hillegom en in Emmen voor het Schepenziekenhuis. Niet alleen in Nederland maar ook op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten bevinden zich kunstwerken van Lixenberg.

www.wikipedia.org:
Shalom (Cyril) Lixenberg (Londen, 5 juli 1932 - Amsterdam, 10 januari 2015) was een Brits-Nederlandse beeldhouwer, tekenaar en graficus.
Lixenberg werd in Londen geboren en bezocht daar van 1950 tot 1953 de Central School of Arts and Crafts. In 1954 studeerde hij in Parijs aan de École nationale supérieure des beaux-arts. Hij vestigde zich in 1959 in Nederland en woont en werkt sindsdien in Amsterdam. In de jaren zestig kocht hij een tweede woning in het Friese Hitzum en werkte vanaf die tijd beurtelings in Amsterdam en in Friesland. Lixenberg heeft in Nederland en internationaal naam gemaakt als geometrisch-abstracte beeldhouwer en grafisch kunstenaar.
Lixenberg is de vader van de fotografe Dana Lixenberg.