Art@Site www.artatsite.com Pierre van Soest Leven op de Trap The Netherlands
Artist:

Pierre van Soest

Title:

Leven op de Trap

Year:
1967
Adress:
De Meerpaal, Dronten
Website:
Wat voel je?
Deze persoon is méér dan dik. Deze persoon heeft een lichaam met zoveel vet dat het als mens moeilijk herkenbaar is. Het lichaam hangt als slappe klei over de rand. De borst, bovenarmen en hals is één grote klomp vet geworden. Het gezicht herken je aan een paar vage vetranden.
Volgens mij wil Pierre van Soest het overgewicht aan de kaak stellen met Leven op de Trap. En wat dit met de toeschouwer doet.
Obesitas en reclame: jah, wij worden te vaak verleid. Jah wij snoepen als geruststelling of beloning. Maar: wat kun je vervolgens doen? Ik ben ooit gestopt met roken omdat mijn lichaam begon te chanteren. Dit was voor mij zo overtuigend dat ik eenvoudig kon stoppen.
Moeilijker vind ik de verslaving vanwege de behoefte aan beloning, ontspanning, affectie, bevestiging. Ik kan mij alleen verzetten tegen deze verslaving als ik hier boven sta. Volgens mij ontdek je dit in je verleden, persoonlijkheid, automatismen, chantage-technieken. Boven je verslaving staan bevrijdt en inspireert.
Ongeveer hetzelfde geldt voor het bespreken van andermans gedrag. Wat doe je als je een dikke persoon of zelfs iemand tegenkomt zoals wij zien bij Leven op de Trap? Dan wordt ik heel verdrietig. Ik merk dat vrijheid en inspiratie kan vrijkomen bij het bespreekbaar maken van angsten en verlangens.
Overgewicht kan een aanleiding zijn voor een goed gesprek. Wat voelen wij bij de ander? Kunnen wij contact maken? Wie weet kunnen wij de ander een stuk gelukkiger maken, met een eenvoudig gesprekje.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
What do you feel?
This person is more than thick. This person has a body with so much fat that’s difficult to recognize it as a human. The body is hanging like soft clay over the edge. The chest, the upper arms and the neck has become one big lump of fat. The face can be identified by a pair of fuzzy fat rinds.
I think that Pierre van Soest wants to denounce overweight with Living on the Trap. And what it does with the viewer.
Obesity and advertising: yeah, we are too often seduced. Yeah, many times we eat to be comforted or rewarded. But what can you do? I have stopped smoking because my body blackmailed me. This was so compelling that I was able to stop.
For me it’s harder with the addiction because of the need for reward, pleasure, affection, affirmation. I can only win of addiction when I stay above the fray. I think this is because of knowing your past, personality, automatisms, blackmail techniques. Being on top of your addiction is liberating and inspiring.
Roughly the same holds true with the conversation about the other's behavior. What do you do when you meet a thick person, or even someone like we see with Living on the Trap? Then I feel very sad. I can find freedom and inspiration during making negotiable fears and desires.
Overweight can lead to a good conversation. What do we feel with the other? Can we make contact? Who knows, we can make the other person a little happier with a simple conversation.
By Theo, www.artatsite.com

www.flevolanderfgoed.nl:
De kunstenaar heeft zijn gevoelens en ervaringen uitgedrukt door deformatie (vervorming) van de werkelijkheid. Ronde, bolle, opgeblazen polyester vormen kruipen uit en door rechthoekige stenen. Voor de bouw van de nieuwe Meerpaal moest het kunstwerk wijken.

www.flevolanderfgoed.nl:
Pierre Gerardus Cornelis van Soest is op 14 oktober 1930 geboren te Venlo. In 1947 kwam hij vanuit zijn geboorteplaats naar Amsterdam voor een studie aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Daar studeerde hij in 1949 af. Vanaf 1964 woonde en werkte hij afwisselend in Amsterdam en Helle (bij Nuth, Zuid-Limburg). Later werd hij docent bij De Ateliers 63 te Haarlem en bij de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving te ’s-Hertogenbosch. Vanaf eind jaren zestig begon hij met het schilderen in reeksen, wanneer hij door een bepaald motief geboeid werd. Naast vele monumentale wandschilderingen maakte Van Soest ook betonreliëfs voor openbare en particuliere gebouwen in Nederland.