Art@Site www.artatsite.com Edwin Zwakman Straat Goes The Netherlands
Artist:

Edwin Zwakman

Title:

Straat

Year:
2010
Adress:
Stadhouderslaan, Goes
Website:
Hyperrealistische burgerlijkheid
In het hyperrealisme wordt het onderwerp zo realistisch en neutraal mogelijk weer gegeven. Over het realistische wil ik niet twisten. Over het neutrale wel: volgens mij is het onmogelijk om ‘neutraal’ te zijn. Ook het hyperrealisme zet zich af tegen iets. Volgens mij geven veel hyperrealistische kunstwerken commentaar op complexe maatschappelijke problemen.
Straat van Edwin Zwakman is een hyperrealistisch kunstwerk dat burgerlijkheid als onderwerp heeft. Ik vraag mij af wat Edwin Zwakman wil zeggen. Zwakman problematiseert iets, maar wat?
Volgens mij is populisme een probleem. Dit zou een goed onderwerp zijn voor een kunstwerk. Populisme en burgerlijkheid worden vaak aan elkaar gekoppeld, maar dit is onterecht. Volgens mij heeft populisme een groot aantal problematische kanten. Ik denk dan aan het gebrek aan respect voor minderheden, hardheid tegen vluchtelingen, ondergraven van de rechtstaat. Maar deze problemen mogen niet direct gekoppeld worden aan burgerlijkheid.
Welk probleem ziet Edwin Zwakman bij burgerlijkheid? Dit zie ik niet. Natuurlijk zie ik kleine verschillen tussen het kunstwerk en de werkelijke situatie: bijvoorbeeld is een zonnescherm blijkbaar inmiddels verwijderd. Ik vind dat Zwakman zich onvoldoende duidelijk uitspreekt. Dit vind ik een confronterend kunstwerk voor de aangrenzende bewoners; zij worden te kijk gezet.
Ik zie geen probleem bij burgerlijkheid. Voor mij heeft burgerlijkheid te maken met waarden als eenvoud, saamhorigheid, continuïteit. Dit zijn waarden die geluk kunnen brengen.
By Theo, www.artatsite.com

Translation
Hyper-realistic middle-class mentality
In hyperrealism the subject matter appears as realistic and neutral as possible. I won’t argue on realism. I will on neutralism: it is impossible to be ‘neutral’ in my opinion. Also hyperrealism reacts against something. I think many hyper-realistic artworks are commenting on complex social problems.
Street by Edwin Zwakman is a hyper-realistic artwork with the middle-class mentality as subject. I wonder what Edwin Zwakman wants to say. Edwin Zwakman is problematizing something, but what?
I think populism is a problem. This would be a good subject for an artwork. Populism and middle-class mentality are often linked to each other, but this wrong. I believe that populism has a lot of problematic aspects. I am thinking of a lack of respect for minorities, harshness against refugees, undermining the rule of law. However, these problems may not be directly linked to a middle-class mentality.
What problem sees Edwin Zwakman with middle-class mentality? I don’t see this. Of course I see little difference between the artwork and the actual situation: now a sun-screen is apparently removed for example. Zwakman is not speaking out clearly. This is an confrontational artwork for the adjacent inhabitants; they are made ridicule in public.
I don't see a problem with middle-class mentality. For me, the middle-class mentality has to do with values of simplicity, unity and continuity. These are values which can bring good luck charm.
By Theo, www.artatsite.com

www.artisttalks.nl:
Edwin Zwakman is een magische maquettebouwer. In zijn werk komt zijn fascinatie voor het Nederlandse landschap tot uiting. Voor hem doet dit volledig geconstrueerde landschap zich voor als een sculptuur. In tegenstelling tot wat de magisch-realistische foto's doen vermoeden, bouwt hij geen bestaande gebouwen en landschappen na, maar creëert hij beelden vanuit zijn herinnering.
Flatgebouwen van binnen en van buiten, vaarten, polders, bouwplaatsen, parkeergarages, hoogspanningsmasten en zelfs een gedekte ontbijttafel. In zijn beelden laat Edwin Zwakman de vermeende intenties en gedachten van de bouwers en planologen een rol spelen. Wat beoogde de oorspronkelijke ontwerper te realiseren?
Door het gebruik van documentaire- en landschapsfotografie creëert Zwakman een parallel universum. Het stelt de toeschouwer in staat de landschappen te bekijken zoals Zwakman ze ziet: als perfect gevormde sculpturen. Tegelijkertijd levert hij het bewijs dat de camera liegt!
In zijn talks weet Edwin Zwakman het publiek mee te nemen in zijn verrassende blik op het landschap en de stedelijke omgeving, waarmee hij stimuleert tot nieuwe manieren van kijken en interpreteren.

www.wijzijndestad.com:
Het werk ‘Straat’ (2010) van Edwin Zwakman mag na een grondige renovatie in oktober 2017 weer terug het water in, bij de Stadhouderslaan.