Art@Site www.artatsite.com Buro MA.AN Waterstand
Artist:

Buro MA.AN

Title:

Waterstand

Year:
2002
Adress:
Crooswijksesingel
Website:
www.buromaan.nl:
Het Hoogheemraadschap van Schieland had als wens het water in de stad beleefbaar te maken. MA.AN heeft de maakbaarheid van het landschap en de beheersbaarheid van het water beleefbaar gemaakt in een modellandschap.
Dit modellandschap verwijst naar de decorarchitectuur van de Engelse landschapsstijl waarin de singels zijn ontworpen. De watertrap van hergebruikte hardstenen stoepbanden, het modelbouw mannetje schaal 100:1 en de in aluminium uitgevoerde waterinlaat, vormen een podium voor het water in de stad.
Het schouwspel toont het modelbouw mannetje in de singel in afwachting van het stijgende water en de watertrap in afwachting van een waterval.

www.bkor.nl:
Aandachtig kijkt dit mannetje met opgehesen broekspijpen naar het water, want de waterstand in de singels kan verschillen. Ze zijn onderdeel van een netwerk om wateropvang te geleiden. Buro MA.AN maakte dit mannetje dat zich bewust is van die praktische functie, maar met zijn 19-eeuwse kostuum ook past in deze historische omgeving. Velen vragen zich af of het Freddy Heineken is, omdat het werk in de singel voor de voormalige Heineken Brouwerij staat.
Buro MA.AN is een interdisciplinair ontwerpbureau, dat zich richt op stedenbouw, landschap, beeldende kunst en architectuur. De beeldend kunstenaar Martijn Boelhouwers en de stedenbouwkundige André van der Eijk hebben dit werk gerealiseerd.