Art@Site www.artatsite.com Edo Fimmen Vaart Vrij! Monument voor de Vakbondsleider Edo Fimmen
Artist:

Ben Zegers

Title:

Vaart Vrij! Monument voor de Vakbondsleider Edo Fimmen

Year:
1998
Adress:
Buizenpark
Website:
www.bkor.nl:
Het ontwerp van Ben Zegers werd gekozen uit drie schetsvoorstellen. Hij is uitgegaan van de vorm van een liggende en een rechtopstaande bokshandschoen. Deze metaforen voor standvastigheid en dadendrang heeft Zegers gestileerd tot twee geometrisch-abstracte beelden, waarin het portret van Fimmen en profil is verwerkt.
De titel Vaart Vrij! is ontleend aan een tijdschrift voor Duitse spoorwegarbeiders: 'Fahrt Frei'.
Zegers heeft het beeld vele associaties mee willen geven: aanpakken, inpakken, uitzwaaien, sjouwen, strijd, opstand en verzet, een kluis, een oven, een schoorsteen, een stootblok en een vechtmachine.
In 1997 vatte de Vervoersbond FNV het plan op om in het kader van het eeuwfeest van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) een beeld aan te bieden aan Rotterdam. Dit beeld is een monument ter nagedachtenis aan vakbondsleider en racismebestrijder Edo Fimmen (1881-1942), die tussen de twee wereldoorlogen voorzitter was van de ITF, opgericht na de bootwerkersstaking in Rotterdam in 1896. Fimmen verwierf grote faam als strijder tegen racisme, fascisme en koloniale onderdrukking. Hij was een gedreven idealist en maakte zich sterk voor een internationaal georganiseerde arbeidersklasse om uitwassen van het kapitalisme het hoofd te bieden.
In het monument dat de FNV in gedachten had, moest de beeltenis van Fimmen herkenbaar zijn. Bovendien moest het zijn gedachtegoed uitstralen zonder in persoonsverheerlijking te vervallen.
Voor de locatie van het monument is het Buizenpark op Katendrecht gekozen: een plek bij het water, de haven en de arbeiderswijk. Vaart Vrij! Monument voor de vakbondsleider Edo Fimmen is onthuld in het Europese jaar tegen racisme op 28 november 1998.
Ben Zegers (Utrecht, 1962) volgde zijn opleiding aan de AKV St. Joost, waarna hij een werkperiode bij de Ateliers ’63 doorbracht. Hij won de Charlotte Köhlerprijs in 1984. Hij werkt en woont in Rotterdam en is directeur Onderwijs op de Gerrit Rietveld Academie.