Art@Site www.artatsite.com Appie Drielsma Haags Herdenkingsmonument 1940-1945
Artist:

Appie Drielsma

Title:

Haags Herdenkingsmonument 1940-1945

Year:
1992
Adress:
Carnegieplein
Website:
www.stichtingnationaleherdenkingsgravenhage.nl:
Het monument is in 1992 gemaakt door beeldhouwer Appie Drielsma. De joodse Drielsma had als jongetje de oorlog overleefd door onder te duiken. Deze traumatische ervaring gebruikte hij later veelvuldig in zijn werk. Drielsma heeft gedurende zijn leven een reeks oorlogsmonumenten gemaakt, waaronder het Nationaal Monument in concentratiekamp Mauthausen (1988), het Nationaal herdenkingsmonument in Gulpen (1989) en het Mauthausen-monument voor de Synagoge in Enschede (1991).
Op het monument zijn de volgende teksten te lezen:
Die tyranny verdrijven – 1940 – moge hun ziel gebonden worden in de bundel der levenden – laat u niet overwinnen door het kwade maar overwin het kwade door het goede – die mij mijn hert doorwondt, 1945

www.wikipedia.org:
Het Haags oorlogsmonument 1940-1945 staat tegenover het Vredespaleis op het Carnegieplein in Den Haag. Het monument is gemaakt door Appie Drielsma in 1992, en kwam tot stand op initiatief van een groep van oud-verzetsmensen. De vier zuilen van het monument symboliseren de vier groepen in de samenleving ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: neutraal, rooms-katholiek, protestants en joods.
Herdenkingsplechtigheid 4 mei:
De herdenkingsplechtigheid begint ieder jaar in het gebouw van het Gymnasium Haganum met toespraken door o.a. de burgemeester en voordrachten door leerlingen van het gymnasium en het Segbroek College. Dan loopt iedereen naar het Carnegieplein.
Op 4 mei om 8 uur 's avonds worden dan kransen gelegd door de burgemeester, door nabestaanden van het verzet, door joodse organisaties, door de Haagsche Studenten Vereeniging (H.S.V.) en door het Segbroek College, dat het monument heeft geadopteerd.
De plechtigheid wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage.
Ook in de Vredeskapel in de Malakkastraat wordt een korte herdenkingsdienst gehouden, waarna de aanwezigen naar het monument gaan en er ook een krans leggen.
Op hetzelfde moment houdt de Stichting Nationale Herdenking 's-Gravenhage stille tochten naar de Waalsdorpervlakte, de begraafplaats Westduin (Monumenten Stijkelgroep en geallieerden), de fusilladeplaats op de Parallelweg en het Loosduins monument.

www.4en5mei.nl:
Symboliek: De vier pilaren symboliseren de verschillende groepen uit de bevolking: neutraal, rooms-katholiek, protestants en joods. De stenen wal verbeeldt 'een dijk van onverzettelijkheid'.
De tekst op de gedenkzuil luidt: 'ALS HOFSTAD EN REGERINGSZETEL WAS DEN HAAG AL OP 10 MEI 1940,
DE EERSTE DAG VAN VERRADERLIJKE OVERVAL OP NEDERLAND,
HET DOELWIT VAN AANVALLEN UIT DE LUCHT.
DE EERSTE VERWOESTINGEN VONDEN PLAATS EN DE EERSTE SLACHTOFFERS VIELEN.
TEN GEVOLGE VAN DE OORLOG EN DE BEZETTING ZOUDEN
TUSSEN MEI 1940 EN DE BEVRIJDING IN MEI 1945 BIJNA TWINTIGDUIZEND VAN ONZE STADSGENOTEN HET LEVEN VERLIEZEN,
ALS SOLDAAT, ALS VERZETSSTRIJDERS, ALS GEDEPORTEERDE,
ALS DWANGARBEIDER, ALS GEVANGENE IN TUCHTHUIS OF CONCENTRATIEKAMP,
ALS SLACHTOFFERS VAN BOMBARDEMENTEN EN VAN DE LAATSTE HONGERWINTER EN BOVENAL ALS VERVOLGDE OMWILLE VAN RAS EN GELOOF.
ONDER DE LAATSTEN RUIM ZESTIENDUIZEND JOODSE MEDEBURGERS DIE DE VERNIETIGINGSKAMPEN NIET OVERLEEFDEN.
DIT MONUMENT WIL ALLEN ZONDER ONDERSCHEID GEDENKEN
DIE DE WAANIDEEËN WAARUIT HET NATIONAAL-SOCIALISME IS VOORTGEKOMEN MET HUN LEVEN HEBBEN MOETEN BEKOPEN.
HET ROEPT IN STILTE OP WAAKZAAMHEID TEGEN DE DRIJFVEREN IN HET MENSELIJK GEMOED DIE ZULKE WAANIDEEËN KUNNEN VOEDEN
EN TOT ZULKE MENSONTERENDE POLITIEKE SYSTEMEN KUNNEN LEIDEN.
IN DIE ZIN WIL HET EEN TEKEN ZIJN VOOR DE KOMENDE GENERATIES'.
Voor meer informatie: op de website http://www.herdenken-denhaag.nl/ is meer informatie over dit monument te vinden. De website Sporen uit het verleden, blik op de toekomst is een initiatief van Stichting 3 maart '45. Met de website wil de stichting duidelijk maken dat herdenken méér is dan terugkijken naar het verleden (1940-1945). Herdenken is ook een brug slaan tussen verleden en heden, als een les voor de toekomst. Uitgangspunt van de website zijn Haagse monumenten uit de bezettingsperiode, gegroepeerd in zeven thema's: oorlog, bezetting, bevrijding, verzet, terreur, discriminatie en slachtoffers.