Art@Site www.artatsite.com Rimon Guimaraes Mural
Artist:

Rimon Guimaraes

Title:

Mural

Year:
2012
Adress:
Havenstraat
Website:
Aspects of this artwork
Vorm
De muurschildering is direct leesbaar door heldere lijnen. Het werk intrigeert. Een hand is het handvat voor verder lezen. Een buik en benen worden daarna ontdekt. Dan moet er ook een gezicht zijn; jah! De kleuren van het gezicht lijken iets pastel. De muurschildering volgt en vult de gehele zijgevel.
Materiaal
De muurschildering heeft een duidelijke structuur en ontelbaar veel details die pas blijken na heel goed kijken. Tussen de horizontale kleurvlakken zijn er smalle nuanceringen en speelse lijnen. In het lijf staan grappige details als een blauwe zon, bloemen en een soort landschap.
Locatie
Ik kijk altijd naar dit kunstwerk vanaf de drukke rotonde naar de heldere kleuren in dit randgebiedje van de stad. Impact
Het kunstwerk maakt vrolijk, stevig en zacht. De felle primaire kleuren zijn vrolijk. De verzadigde kleuren zijn stevig. De pasteltinten zijn zacht.
De figuur heeft lange haren en slanke armen en benen. De romp kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. De figuur is androgien, ietsje meer vrouwelijk dan mannelijk.
Betekenis
In een rafelrandje van de stad brengt Ramareas vrolijkheid, zachtheid en humor. Dit is een belangrijk kunstwerk.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
Shape
The mural is directly readable because of the clear lines. The work is intriguing. A hand is the handle for further reading. Then a belly and legs are detected. There must also be a face; yeah! The colors of the face appear slightly pastel. The mural follows and fills the entire facade.
Material
The mural has a clear structure and a multitude of details that appear only after very close reading. Between the horizontal colored areas are narrow hues and playful lines. On the body stand details like a blue sun, flowers and a kind landscape.
Location
I always look at the artwork driving across the busy roundabout at the bright colors in this little outskirts of the city.
Impact
The artwork is cheerful, firm and soft. The bright primary colors are cheerful. The saturated colors are solid. Pastel tones are soft.
The figure has long hair and slender arms and legs. The hull can be both male and female. The figure is androgenetic gien, slightly more female than male.
Meaning
Rimon Guimaraes brings joy, gentleness and humor in a frayed edge of the city. This is an important work of art.
By Theo, www.artatsite.com

www.artsy.nl:
Ter gelegenheid van het RUA Festival in Amsterdam mocht Rimon GuimarĂ£es aan de slag in de Havenstraat. Het resultaat is een enorme kleurrijke muurschildering van 5 verdiepingen hoog.

Translation
www.artsy.nl:
On the occasion of the RUA GuimarĂ£es Festival in Amsterdam to work in the port if Rimon Street. The result is a huge colorful mural of 5 stories high.