Art@Site www.artatsite.com Frank Havermans Kapkar GTO-B10 Amsterdam
Artist:

Frank Havermans

Title:

Kapkar GTO-B10

Year:
2019
Adress:
Basisweg
Website:
concentrated attention
Kapkar / GTO-B10 is standing on sturdy legs which give one and all certainty. The fin on the backside shall benefit the aerodynamics. I wonder if the landing gear has the ability to jump or to fly, or both perhaps.
The shape of the trunk excels in clarity. Kapkar / GTO-B10 looks. Concentrated.
Kapkar / GTO-B10 is slightly cuddly due to the shiny surface. And as you come closer, you feel more and more shelter while you’re going to sit on the benches beneath the trunk. Of course, Kapkar / GTO-B10, in the meantime keeps doing his thing; in the interior of the body the process is going on.
Kapkar / GTO-B10 has no trouble standing in the middle of nowhere between the railway lines, roads and viaducts. It is standing there unshakable, being an intelligent artwork.
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
geconcentreerde aandacht
Kapkar / GTO-B10 staat op stevige benen, die het één en al zekerheid geven. De vin aan de achterkant komt de aerodynamica zeker ten goede. Ik vraag mij af of het onderstel de mogelijkheid geeft om te springen of te vliegen, wellicht allebei.
De vorm van de romp blinkt uit in duidelijkheid. Kapkar / GTO-B10 kijkt. Geconcentreerd.
Kapkar / GTO-B10 heeft iets aaibaars door het glanzende oppervlakte. En als je dichterbij komt voel je steeds meer beschutting terwijl je op de bankjes onder de romp gaat zitten. Natuurlijk blijft Kapkar / GTO-B10 intussen zijn ding doen; het proces binnenin het lijf gaat door.
Kapkar / GTO-B10 heeft er geen moeite mee om ergens achteraf te staan tussen de spoorlijnen, snelwegen en viaducten. Het staat daar onverstoorbaar een intelligent kunstwerk te zijn.
Door Theo, www.artatsite.com

www.frankhavermans.space:
KAPKAR / GTO-B10 is an urban surveyor, strategically placed on Basisweg in the middle of a residual area between the arterial roads, elevated train tracks and cycle paths in the vicinity of Sloterdijk Station, Amsterdam’s second largest international hub.
The shape unfolds from the second to the third dimension from the floor plan of the first office building in the Western port area, the APG building, formerly the SFB-gebouw designed by Arnold Oyevaar.
Although the current public space is in fact a gray traffic junction, the hard and dynamic infrastructural character of this urban landscape has its own charm. This ambiguous character of Sloterdijk is the second guiding principle for the design. The observation post is an intermediary in this phase of urbanization. KAPKAR / GTO-B10 is looking for new places within the urban fabric that could be of importance in the development of the city in the future.
This place, which is virtually worthless between the noisy and polluted infrastructure, will acquire new meaning if the direction of cleaner and quieter traffic can make it habitable. Changing noisy and smelly infrastructure offerts opportunities to apply urban interventions at a micro level, at a different scale level. KAPKAR / GTO-B10 is taking a first step in this direction.

www.nationalestaalprijs.nl:
De stedelijke verkenner en observatiepost KAPKAR/GTO-B10 zoekt binnen het stedelijk weefsel nieuwe plekken die in de toekomst van belang kunnen zijn in de ontwikkeling van de stad. Het is een plek om na te denken, om de stedelijke dynamiek tot je te nemen en te reflecteren over de infrastructuur van de toekomst.
KAPKAR / GTO-B10 is een stedelijke verkenner, strategisch geplaatst aan de Basisweg in het midden van een restgebied tussen de uitvalswegen, verhoogde treinbanen en fietspaden in de nabijheid van Station Sloterdijk, het op één na grootste internationale knooppunt van Amsterdam. De vorm ontvouwt zich van de tweede naar de derde dimensie uit de plattegrond van het eerste kantoorgebouw in het Westelijk havengebied, het APG-gebouw, voorheen het SFB-ebouw (Sociaal Fonds Bouwnijverheid) ontworpen door Arnold Oyevaar. Het gebouw is inmiddels cultureel erfgoed. Zo onopvallend als het gebouw zich op de grond toont, zo opvallend springt de ringvormige plattegrond meteen in het oog vanuit de lucht. Omdat de modernistische zakelijkheid zelden wordt doorbroken, valt deze structuralistische structuur enorm op. De afstand tussen het gebouw en het kunstwerk is ongeveer 200 meter.
Hoewel de huidige openbare ruimte in feite een grijs verkeersknooppunt is, heeft het harde en dynamische infrastructurele karakter van dit stedelijke landschap zijn eigen charme. Dit dubbelzinnige karakter van Sloterdijk is de tweede leidraad voor het ontwerp. De observatiepost is een intermediair in deze fase van verstedelijking.
KAPKAR/GTO-B10 zoekt binnen het stedelijk weefsel nieuwe plekken die in de toekomst van belang kunnen zijn in de ontwikkeling van de stad. Deze plek die tussen de lawaaierige en vervuilde infrastructuur nagenoeg waardeloos is krijgt nieuwe betekenis als door de ingezette richting van schoner en stiller verkeer deze plek wel bewoonbaar gemaakt kan worden. Het veranderen van lawaaierige en stinkende infrastructuur biedt mogelijkheden om op microniveau, op een ander schaalniveau, stedelijke interventies toe te passen. KAPKAR/GTO-B10 zet een eerste stap in deze richting.
Vanuit een basis in de directe relatie tot het APG-hoofdgebouw zoekt het ruimte in het gebied op een strategische locatie tussen de treinrails. De stedelijke verkenner en observatiepost is een plek om na te denken, om de stedelijke dynamiek tot je te nemen en te reflecteren over de infrastructuur van de toekomst. Het markeert letterlijk een plek die nu onbruikbaar is voor stadsontwikkeling, het geeft een signaalfunctie om deze dynamiek van de stad te omarmen en te benadrukken in plaats van het te willen verbergen zoals zo vaak gebeurt. Het werk is een manier om dit bewust te ervaren en heeft de locatie direct veranderd. Mensen stoppen en vragen zich af wat hier is geland en gebruiken de plek. Tegelijkertijd ervaren ze de ruige luide infrastructuur waaraan ze normaal gesproken onderdeel van uitmaken als forens.

www.architectenweb.nl:
Als een 'opzichter' is het sculpturale bouwwerk strategisch geplaatst om het gebied te overzien en de mogelijkheden ervan te overdenken.
Een gebied als Sloterdijk ziet hij als ‘de echte stad’, zegt Havermans. Hier wordt gewerkt, wordt (straks) gewoond en hier passeren reizigers naar Schiphol, bijvoorbeeld. De stedelijke dynamiek die hij hier ervaart, heeft hem geïnspireerd tot de installatie KAPKAR / GTO-B10.
Denken over ontwikkeling
Het kunstwerk is geplaatst op een stuk ‘vergeten’ grond tussen de sporen en aan de Basisweg. Havermans beschouwt het als een interessant restgebied, dat de ontwikkelaars van grote projecten links hebben laten liggen, maar dat potentie heeft voor kleinschalige architectonische ontwikkelingen.
Hij omschrijft KAPKAR / GTO-B10 als een strategisch ontmoetings- en observatiepunt, om de ontwikkelingen in het gebied te bediscussiëren. 'Het schept een conceptueel kader om dit soort gebieden gevarieerder en op een andere schaal in ons stedelijk weefsel te ontwikkelen', legt Havermans uit.
Plattegrond
De vorm is gebaseerd op de plattegrond van het voormalige SFB Hoofdkantoor – het huidige APG-gebouw aan de Basisweg. Het is een robuust en gesloten gebouw dat in de vroege jaren 1970 als een van de eerste kantoorgebouwen in het gebied is gerealiseerd.
Op maaiveldniveau oogt het gebouw weinig bijzonder, maar de ringvormige plattegrond noemt Havermans opvallend. Die wijkt nogal af van de modernistische ‘rechtlijnigheid’ waardoor kantoorgebieden zich gebruikelijk kenmerken, zegt hij.
Hij heeft een fragment uit de plattegrond genomen en die van twee- naar driedimensionaal gevouwen, tot de uiteindelijke vorm van de installatie. De KAPKAR / GTO-B10 is op een steenworp afstand van het kantoorgebouw – dat op het moment wordt gerenoveerd door Edge Technologies – gerealiseerd.
Dubbelheid
Ook het dubbele karakter van Sloterdijk vormde een leidraad in het ontwerp: enerzijds is de openbare ruimte een grijs en stenig verkeersknooppunt; anderzijds heeft het harde karakter van het landschap een zekere charme. 'Ik wilde daarmee een verband leggen via een kunstwerk dat, in zijn radicale schaalverkleining, een bemiddelaar is in deze fase van verandering', legt Havermans uit.
KAPKAR / GTO-B10 maakt deel uit van het kunstevenement Play Station Sloterdijk, dat dit jaar voor het eerst in het gebied plaatsvindt.

www.amsterdam.nl:
Louis Pirenne en Cecile Mullens-Wentges: De Trein der Verwachting
Stap voor stap nam Frank Havermans iedereen mee in zijn idee om vanuit de plattegrond van het gebouw een futuristisch rood, stalen beest in de openbare ruimte te creëren: KAPKAR/GTO-B10. Vlak naast het kantoorpand aan de Basisweg. Met het spectaculaire kunstwerk zou het gebouw van EDGE Technologies een relatie aangaan met de infrastructurele omgeving, toekomstgericht en vernieuwend. De ogen van de vastgoedontwikkelaars begonnen te fonkelen. Dit zou hem worden!'
Cecile: 'Alle voorbereidingen werden gestart, maar er kwam een hobbel. De kunstenaar was plots tot het inzicht gekomen dat het kunstwerk op een andere plek moest komen te staan. Tussen de viaducten van de metro- en de treinsporen, verder weg van het kantoorgebouw. Daar zou zijn werk beter tot zijn recht komen. Het bedrijf was onaangenaam verrast. Voor hen was juist de plek belangrijk. Zou dit het einde betekenen van dit project? Per telefoon en mail werden de verschillende standpunten aan elkaar uitgelegd. Deze dialoog tussen alle betrokken partijen sloeg enorm aan bij de ondernemers, die gedreven bleven meedenken over hun belangen bij een spannender Sloterdijk. Ze werden het met elkaar eens!

www.data.amsterdam.nl:
Het kunstwerk KAPKAR GTO-B10 van Frank Havermans is een onderdeel van de kunstmanifestatie Play Station Sloterdijk.