Art@Site www.artatsite.com Carel Kneulman Bronsplastiek
Artist:

Carel Kneulman

Title:

Bronsplastiek

Year:
1999
Adress:
Peelstraat
Website:
www.amsterdam.nl:
Het bronzen beeld bestaat uit een abstract figuur dat rust op twee poten. De vormgeving doet Cobra-achtig aan, maar over stijl zei de kunstenaar zelf eens:"het geeft niet waardoor je beïnvloed wordt, als je maar jezelf blijft" De beeldhouwer Carel Kneulman (1915 - 2008) maakte zowel abstract als figuratief werk. Een bekend voorbeeld van een van zijn figuratieve beelden is Het Amsterdamse Lieverdje op het Spui.

www.wikipedia.org:
Carel Kneulman (Amsterdam, 15 december 1915 - Darp, 15 januari 2008) was een Nederlands beeldhouwer, tekenaar en graficus.
Kneulman was onder andere dichter, zanger, graficus en beeldhouwer. Hij wordt beschouwd als een experimentele beeldhouwer. Hij was klasgenoot van Cor Hund aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar hij les had van Jan Bronner. Ook volgde Kneulman lessen aan het conservatorium. Hij had een zogenaamde Basso profondo (ook wel Basse noble (fr.)), een diepe bas. Later werd hij docent aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Kneulman voelde zich verwant met de Cobra-groep en richtte samen met Wessel Couzijn, Hans Verhulst, Ben Guntenaar en Shinkichi Tajiri in 1959 de Groep Amsterdam op. Van Kneulman wordt gezegd dat hij zocht naar een balans tussen de figuratieve kunst en de abstracte kunst. Hij kon, zoals hij zelf zei, 'niet kiezen tussen het figuratieve en het abstracte'.
Hij is vooral bekend geworden als de maker van Het Lieverdje op het Spui in Amsterdam.

Translation
www.amsterdam.nl:
The bronze sculpture consists of an abstract figure that rests on two legs. The design does Cobra-like, but the artist himself once said about style:"it gives not allowing you affected, if only you yourself remains" the sculptor Carel Kneulman (1915-2008) made both abstract and figurative work. A well-known example of one of his figurative images is the Amsterdam Sweetie on the Spui.

www.wikipedia.org:
Carel Kneulman (born december 15, 1915-Darp, January 15, 2008) was a Dutch sculptor.
Kneulman was among other poet, singer, graphic artist and sculptor. He is considered an experimental sculptor. He was classmate of Cor Hund at the State Academy of fine arts in Amsterdam, where he had from Jan Bronner. Also followed Kneulman lessons at the Conservatory. He had called a Basso profondo (also called Basse noble (FR.)), a deep bass. Later he became lecturer in science at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam.
Kneulman felt related to the Cobra group and founded together with Wessel Couzijn, Hans Verhulst, Ben Guntenaar and Shinkichi Tajiri in 1959 the Group Amsterdam on. Of Kneulman is said to have looked for a balance between the figurative art and abstract art. He could, as he himself said, ' do not choose between the figurative and the abstract '.
he is best known as the creator of the Lamb on the Spui in Amsterdam.