Art@Site www.artatsite.com Lon Pennock The Arch
Artist:

Lon Pennock

Title:

The Arch

Year:
1986
Adress:
Meerkerkdreef
Website:
Welcome and recognition point
The Arch of Lon Pennock gives a welcome and is a recognition point.

Compared with other artworks
The artwork by Jan de Baat (Amsterdam, see picture 1, more information) gives figurative association and has expressive power. Jan de Baat makes you join the happiness, proud and sense of community, which is feld after the liberation from the Nazi’s.

The artwork Loop-Shaped Object by Otto Heuvelink (Lusvormig Object, Amsterdam, picture 2, more information) is modest. This line is subtle. When the artwork would have been more established, it could refer to a flower.
By Theo, www.artatsite.com

Skygate by Roger Barr (San Francisco, picture 3, more information) is a honest artwork which shows it's imperfection and insecurity.

Pyramid by Josef Erben (Berlin, picture 4, more information) has a soft surface and makes a careful curve. In this artwork the cables give extra tension to the artwork.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het geheel bestaat uit twee gigantische stalen poorten die op een afstand van honderd meter tegenover elkaar staan. Ze wekken de indruk ten opzichte van elkaar te verschuiven of liever: open en dicht te gaan. De dynamiek wordt veroorzaakt door de diagonale opbouw. Het verkeer dat onder de poorten doorraast, benadrukt die beweging.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Bij het kruispunt Meerkerkdreef – Holendrechtdreef staan twee gigantische stalen poorten die zich op een afstand van honderd meter tegenover elkaar bevinden. Dit kunstwerk van beeldend kunstenaar Lon Pennock heeft de titel ‘The Arch’. Als je door de poorten rijdt, lijkt het of ze ten opzichte van elkaar te verschuiven.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
It consists of two giant steel gates that face each other at a distance of one hundred metres. They give the impression to shift relative to each other or prefer to go: open and close. The dynamics is caused by the diagonal construction. The traffic under the gates doorraast, emphasizes that movement.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
At the crossroad Holendrechtdreef are two giant steel Gates drove Meerkerk – which is at a distance of one hundred feet across from each other. This work of art by Visual artist Lon Pennock has the title ' The Arch '. If you drive through the gates, it seems to shift them relative to each other.