Art@Site www.artatsite.com Nico van den Boezem Balans Vlissingen The Netherlands
Artist:

Nico van den Boezem

Title:

Balans

Year:
2000
Adress:
Ter Reede, Vlissingen
Website:
Tegenpolen
Een lijn maakt een vloeiende beweging, staat onder spanning, heeft veerkracht.
De lijn begint op het veld en is omhoog getild. De lijn beweegt omhoog terwijl het eigen gewicht naar beneden trekt.
De lijn volgt andere lijnen op gelijke afstand en op verschillende hoogten. Eerst komen de lijnen naast elkaar uit en later bewegen ze vrij in de lucht. Als het hoogste punt bereikt is zakt de lijn weer gelijkmatig.
De ronde lijnen kunnen tezamen opvangen, veren, spanning houden.
De keien zijn geaard, stabiel, onveranderlijk.
Een kei drukt neerwaarts, de andere duwt omhoog. De keien zijn verweerd. Zij liggen hier al lang. Het enige dat zij doen is liggen, drukken of duwen. Zij blijven op dezelfde plaats.
De keien en de lijn liggen hier heerlijk tezamen. Ze hebben het goed samen, ook al zijn ze elkaars tegenover gestelden.
By Theo, www.artatsite.com

Translation
Opposites
A line makes a fluid movement, is onder tension, has resilience.
The line begins on the field and has been taken up. The line moves up while the weight pulls it down.
In the following lines, at equal distances, and at different levels. The line follows other lines on a constant distance en on different altitudes. First the lines come along each other and than they move freely in the air. When the highest point is reached the line is lowering again smoothly.
The curves can catch, extract, keep tension together.
The stones are grounded, stable and unchanging.
One stone is pressing down, the other stone is pushes up. The stones are worn. They lay here for a long time. The only thing they have to do is lie down, push and shove. They stay on the same place.
The rocks and the line lay here pleasantly. Although they are opposites, they fit well together.
By Theo, www.artatsite.com

www.kunstinvlissingen.nl:
De metalen spiraal van cortens staal krijgt zijn vorm door twee aparte keien, één van onder en één boven geplaatst waadoor een werk met schijnbare symmetrie ontstaat.
Nico van den Boezem stelt 'Kunst is je mening of bedoeling manifest maken met visuele middelen', waarbij zowel de verbondenheid met het materiaal bestaat maar ook een extra dimensie geeft aan de ruimte waarin hij werkt. Belangrijk is hier ook zijn maatschappelijke instelling. Samen met Jasper Grootveld in de 'provotijd' in Amsterdam wordt hij pionier op het gebied van speelplastieken, hij wil een gebruikswaarde toevoegen aan kunst.
Nico van den Boezem (geboren in Leerdam, 1935) begon met figuratieve en abstracte beelden in een uit organische vormen bestaand idioom. Zijn werk heeft zich steeds meer constructief ontwikkeld met thema’s als groei, stapeling en opgesloten beweging; het zichtbaar maken van natuurkrachten.
Ook sinds zijn komst naar Zeeland spant hij zich in om kunst een breder draagvlak te geven, te integreren in de samenleving, wil kunst van zijn exclusiviteit ontdoen.
Sculptuur van Nico van den Boezem (Middelburg), gerealiseerd als object voor de Floriade Haarlem. Aansluitend is het door Ter Reede, centrum voor ouderenzorg, aangekocht.
Van Nico van den Boezem staan meerdere werken in Vlissingen.