Art@Site www.artatsite.com Fred Carasso Voortschrijdende vrouwenfiguur Utrecht
Artist:

Fred Carasso

Title:

Voortschrijdende vrouwenfiguur

Year:
1974
Adress:
Marshalllaan
Website:
www.utrecht.nl:
Op een rechthoekige staande sokkel staat een bronzen beeld dat een sterk geabstraheerde lopende vrouw voorstelt.

www.wikipedia.org:
Fred Carasso geboren als Frederico Antonio Carasso (Carignano bij Turijn, 2 juni 1899 – Amsterdam, 7 september 1969) was een Nederlandse beeldhouwer.
Carasso werd geboren in een familie van handwerkers. In 1922, twee weken na de machtsovername door Benito Mussolini, week hij uit naar Parijs, waar hij werkte als schrijnwerker. Vanwege zijn politiek activisme werd hij in 1928 Frankrijk weer uitgezet, hetgeen hem in 1933 weer overkwam in Brussel. Zijn toevlucht vond hij uiteindelijk in Nederland, dat zijn nieuwe vaderland werd. Hij raakte bevriend met Maurits Dekker, Han Wezelaar, Leo Braat, Piet Esser en Gerrit van der Veen.
Toch had Carasso in 1933 nog zijn eerste tentoonstelling in Brussel, zij het onder het pseudoniem Fred Deltor.
Naast tekeningen, fotocollages, liet hij ook vier kleine beelden zien. In Amsterdam kon hij zich pas als beeldhouwer ontplooien en werd hij opgenomen in de kring der Amsterdamse beeldhouwers. In 1938 exposeerde Carasso voor het eerst in Nederland. In 1956 werd hij benoemd tot hoogleraar in de beeldhouwkunst aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht als opvolger van Oscar Jespers.
Carasso vervaardigde in Rotterdam het 46 meter hoge Nationaal Monument voor de Koopvaardij, ter nagedachtenis aan de 3.500 burgerslachtoffers op zee tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ontwerp van Carasso bestond uit een gestileerde scheepssteven van aluminium met betonnen golven. Al in 1957, voor de onthulling, ontstond veel discussie en werd besloten een bronzen beeldengroep toe te voegen met het motto ‘zij hielden koers’. De 8 meter hoge beeldengroep was pas in 1965 klaar.

www.wederopbouwrotterdam.nl:
In 1947 werd een stichting opgericht om de ondergang van 500 Nederlandse koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog met een monument te herdenken. Een besloten prijsvraag werd uitgeschreven onder de beeldhouwers Carasso, Couzijn, Reyers en Roosenburg en de architecten Boks en Peutz. De voorkeur van de commissieleden ging uit naar het ontwerp van Reyers maar de publieke opinie zorgde ervoor dat uiteindelijk beeldhouwer Fred Carasso met zijn bekende De Boeg won. Het beeld werd in 1957 onthuld.