Art@Site www.artatsite.com Jimenez Diaz Luz Graciela Uilenpoort Enschede The Netherlands
Artist:

Jimenez Diaz Luz Graciela

Title:

Uilenpoort

Year:
2008
Adress:
Stroink, Enschede
Website:
Wij zijn ontwerpers
Tussen hoge bomen staat een poort met een cirkel erboven. Hier gebeurt iets bijzonders.
De poort is stoer, sterk, stevig, Een meters hoge gotische vorm. Dit kennen wij. Deze vorm is eeuwen oud. Smullen. Als we willen, kunnen wij hier trage monumentale muziek horen.
Een cirkel is aangebracht tussen twee méér dan menshoge glimmende palen. In de cirkel zie ik openingen. Ik denk aan banieren. We zijn hier blijkbaar op een vrolijk en belangrijk moment.
Jimenez Diaz Luz Graciela wijst erop dat elk moment een vrolijk en belangrijk moment kan zijn. Een poort met vlaggen kan overal staan. Jimenez Diaz Luz Graciela plaatst dit tussen bomen, terwijl wij het gewend zijn tussen de stadse gebouwen.
Wij kunnen ons leven inrichten. Wij kunnen onze eigen poort ontwerpen. Als wij de poort passeren komen wij in onze eigen wereld die past bij onze kwaliteiten, verlangens en ons temperament. Sterker nog: wij hebben de opdracht om ons leven in te richten.
Wij kunnen onze emoties beïnvloeden. Wij kunnen onze eigen banier op hoge zuilen plaatsen. Welke kleuren kies je? Welke emoties roepen deze op?
Wij zijn de ontwerpers van onze eigen Uilenpoort.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
We are designers
Surrounded by tall trees a gateway is standing with a circle above it. Something wonderful is happening here.
The gateway is sturdy, strong and solid. A gothic form metres high. We know this. This is hundreds of years old. Recognition. If we like, we can hear slow and monumental music here.
A circle is placed between two more than human sized shiny poles. In the circle I see holes. I am thinking of banners. We are here apparently on a joyous and important moment in time.
Jimenez Diaz Luz Graciela points out that every moment can be joyous and important. A gateway and a banner can be located anywhere. Jimenez Diaz Luz Graciela located it between the trees, while we are used it to be among the city's buildings.
We can create our own life. We can design our own gateway. As we pass the gate we are in our own world which is in line with our qualities, desires and our temper. More over, we are assigned to live of our lives.
We influence our emotions. We can place our own banner on pillars. What kind of colors do you prefer? Which emotions does it evoke?
We are the creators of our own Uilenpoort.
By Theo, www.artatsite.com

www.kunstnonstop.nl:
Stadsdeel Zuid schreef in 2007 een prijsvraag uit voor een kunstwerk dat refereert aan de Middeleeuwen en aan de activiteiten die in het park plaatsvinden. Dit werk markeert de entree van het park.
Luz Graciela Jimenez Diaz werd geboren in Bogota, Colombia, en studeerde architectuur aan de Nationale Universiteit aldaar. Was werkzaam als architect in woningbouw projecten en als intendant van de Nationale Opera en Kunstfestivals. Zij kwam in 1991 naar Nederland voor studie. Daarna deed zij in 2005 eindexamen aan de Kunstacademie AKI te Enschede in de richting Gemengde Media.

www.linkedin.com:
The work of Luz Jimenez is characterized as abstract and colorful. Paintings and 3- dimensional objects with texts and words. Working with spaces and creating new spaces stems from her architectural background and her work experience in art festivals and scenography at the Colombian opera.
These objects fill spaces and create new environments for the observer.
LuzG Atelier is a studio that performs educational and productional activities.