Art@Site www.artatsite.com Wim T. Schippers De Verzonken Toren Van Drienerlo Enschede The Netherlands
Artist:

Wim T. Schippers

Title:

De Verzonken Toren van Drienerlo

Year:
1979
Adress:
Drienerlolaan, Enschede
Website:
Sparteling
Hyperrealistische kunst geeft de werkelijkheid realistisch en ‘neutraal’ weer. Dat neutrale zou ik met een korreltje zout nemen; natuurlijk heeft de kunstenaar hier een bedoeling mee! Volgens mij brengt Wim T. Schippers een flinke dosis humor in.
Dit is een toren. Hier zijn we het over eens. We zien baksteen, een spitse toren en zelfs een haan als windvaantje. Uitgaande van de grootte van de bakstenen is dit op ware grootte. Dit is zowel objectief als realistisch; dit is hyperrealistisch.
De toren staat in het water. Ook al weet ik op voorhand dat het zinloos is, doe ik mijn best om zo goed mogelijk realistische scenario’s te bedenken. Is er een overstroming geweest? Is de kerk door het eigen gewicht gezonken? Ik bedenk steeds gekkere scenario’s.
Een andere optie is het voor mij als criticaster lastig. Zou Wim T. Schippers kritiek leveren op kunstkritiek? Zou hij vinden dat de interpretaties van kunstcritici gek zijn?
Ik verdenk Wim T. Schippers ervan dat hij glundert, terwijl wij spartelen tijdens het zoeken naar mogelijke betekenissen van De Verzonken Toren van Drienerlo.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
Gloating
Hyper-realistic art is displaying reality on a realistic and neutral way. I would take ‘neutral’ with a grain of salt; of course the artist has a reason for this! I think that Wim T. Schippers brings a lot of humor in.
This is a tower. We can all agree on that. We see bricks, a pointed spire and even a rooster as a wind vane. Based on the size of the bricks we can assume that this is real size. This is both objective and real; this is hyper-realistic.
The tower is standing in the water. Even thought I know in advance that it does’t make sense, I’m doing my best to figure out realistic scenarios. Has there been a flood? Did the tower sink by it’s own weight? My scenario’s become more and more silly.
Another option is tricky for me as critic. Would Wim T. Schippers give critics on artcritics? Would he think that artcritics give strange interpretations?
I suspect Wim T. Schippers is gloating while we flounder during searching the possible meanings of De Verzonken Toren van Drienerlo (The Sunken Tower of Drienerlo).
By Theo, www.artatsite.com

www.wikipedia.org:
Het Torentje van Drienerlo is een kunstwerk in een vijver op de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Het werd in 1979 ontworpen door Wim T. Schippers.
Het kunstwerk, een kerktorenspits die met zijn klokkenkamer net boven het wateroppervlak van de vijver uitsteekt, wekt de indruk dat in de vijver een kerk is verzonken en staat daarmee symbool voor het achterblijven van kerkelijke dogma's bij nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het torentje is te vinden in de vijver tegenover het Theatercafé in de Vrijhof aan de Drienerlolaan te Enschede.
De verschijning doet sterk denken aan verzonken kerktorens zoals die in het Italiaanse Reschenmeer, die door de bouw van een stuwdam in 1950 onder water zijn komen te staan. Vermoedelijk gaf Wim T. Schippers op deze manier een speelse bevestiging van reizigerservaring, aangezien Enschede niet te boek staat als een overstroomgebied.

www.kunstnonstop.nl:
Voor het Campus-terrrein van de Universiteit Twente maakte kunstenaar Wim T. Schippers dit markante herkenningspunt. De verzonken toren van Drienerlo ligt in de centrale vijver van de Campus. Schippers heeft bewust geprobeerd onware verhalen over dit kunstwerk te stimuleren, bijvoorbeeld dat de toren het enige zichtbare gedeelte is van een kerkje dat in de loop der jaren in de drassige bodem van deze vijver is weggezakt.
Naast beeldend kunstenaar is Wim T. Schippers ook bekend als presentator, programmamaker en toneelschrijver. Hij heeft diverse prijzen ontvangen: voor zijn tv-oeuvre onder andere de Ere-Zilveren Nipkowschijf en voor zijn creaties in de beeldende kunst de David Roëll-prijs.