Art@Site www.artatsite.com Wessel Couzijn Corporate Entity
Artist:

Wessel Couzijn

Title:

Corporate Entity

Year:
1963
Adress:
Weena
Website:
Violence, conflict, brokenness
About 8 feet high, 30 feet long. Weathered green steel. Plates are torn, dented, crushed. A pen with barbs sticking about 10 feet in front.
I see three characters, a lance and a pen. A character with a narrow head and plates as shoulders. A figure without head and broad arms. A person with a gaping opening. The lance is almost comically distorted, the pen sticks out dangerously forward.
The first and only word that comes to my mind is violence. This violence can be caused by a weapon, by a mouth, by miscommunication. Various forms of violence are recognizable, but the sculpture is still one-dimensional.
By adding a dimension the sculpture would become more nuanced, more interesting and more relevant. Violence is often caused by weakness. Violence is often constrained by softness. Violence is concrete in Rotterdam at this very moment. By adding this nuance to Corporate Entity, the artwork would be less one-dimensional.
My proposal would be to strengthen the comic, the Lance is all distorted. The characters are already cut up. As far as I am concerned they may further narrowed, more square, more distorted. Because violent characters may more frequently be laughed at.
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
Geweld, verscheurdheid, gebrokenheid
Ongeveer 2,5 meter hoog, 10 meter lang. Verweerd groen metaal. Platen zijn gescheurd, gedeukt, geplet. Een pen met weerhaken steekt ongeveer 3 meter vooruit.
Ik zie drie personen, een lans en een pen. Een persoon met een smal hoofd en platen als schouders. Een figuur zonder hoofd en brede armen. Een karakter met een gapende opening. De lans is bijna komisch vervormd, de pen steekt gevaarlijk vooruit.
Het eerste en enige woord wat mij te binnen schiet is geweld. Dit geweld kan veroorzaakt worden door een wapen, door een mond, door miscommunicatie. Dit zijn diverse vormen van geweld maar het beeld blijft toch ééndimensionaal.
Door een dimensie toe te voegen zou het beeld genuanceerder, interessanter en ook relevanter kunnen worden. Geweld komt namelijk vaak voort uit zwakte. Geweld wordt vaak ingeperkt door zachte krachten. Geweld is ook concreet in het hier en nu van Rotterdam. Door deze nuance aan Corporate Entity toe te voegen, zou het kunstwerk minder ééndimensionaal zijn.
Mijn voorstel zou zijn om het komische te versterken, De lans is al vervormd. De personages zijn nu al verknipt. Zij mogen wat mij betreft verder versmald, méér vierkant, meer vervormd zijn. Want gewelddadige personages mogen vaker uitgelachen worden.
Door Theo, www.artatsite.com

www.bkor.nl:
De directie van Unilever vroeg Couzijn in 1958 een beeld te vervaardigen. De opdrachtgever meende dat de ruimtelijke werking van de strakke architectuur aanzienlijk zou kunnen worden versterkt door een tegenstelling te bewerkstelligen. Dit was de aanleiding om Couzijn opdracht te geven een dynamisch, vrijstaand, monumentaal beeldhouwwerk voor het gebouw te ontwerpen, zonder opgelegd artistiek programma.
Couzijn ontwierp een abstract beeld met een drieledige structuur. In het midden is een mensfiguur met vlerkachtige ledematen herkenbaar, die uitrijst boven twee zijdelen. Dit motief van een ‘Icarus’ (door Couzijn vaker gehanteerd) staat voor de menselijke ondernemingsgeest, die de beperkingen van het alledaagse bestaan tracht te ontstijgen. Couzijn wilde gestalte geven aan de handelende persoon, die van bovenaf orde schept in een complexe organisatiestructuur.
De oorspronkelijke titel was The Manipulator, maar dit ervoer Unilever als te negatief. Het beeld kreeg de naam Corporate Entity. Het beeld weegt 18.000 kilo en is in 3 1/2 jaar geproduceerd. Ook de kleur draagt bij aan de dramatische kracht van het beeld. Op verzoek van Couzijn mengde de bronsgieter een speciale bronslegering met zesennegentig procent roodkoper erin, zodat het oppervlak zo snel mogelijk groen zou uitslaan.
Over de betekenis van het beeld wordt nog altijd gespeculeerd. Er wordt gesproken van ‘belichaming van de eenheid binnen het grote bedrijf’ (vandaar de foutieve vertaling van de titel Belichaamde eenheid), maar ook van ‘een aanklacht tegen de machtspositie van de multinational’. Het is waarschijnlijk de grootste bronzen plastiek ooit in Nederland gegoten. Couzijn vervaardigde met assistenten een gietmodel op ware grootte uit platen perspex en was. In 1963 werd het beeld onthuld bij het kantoorgebouw aan het Burgemeester s’Jacobsplein. In 1992 werd het beeld verplaatst naar het nieuwe hoofdkantoor van Unilever aan het Weena.
Wessel Couzijn (Amsterdam, 1912 – Haarlem, 1984) volgde zijn opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar hij les kreeg van Prof. Jan Bronner. Vlak na zijn afstuderen in 1936 won hij de Prix de Rome. In 1940 vluchtte hij naar New York. In de jaren zestig verwierf hij nationaal en internationaal bekendheid. In Rotterdam zijn twee sculpturen van zijn hand te vinden, namelijk Corporate Entity aan het Weena en een werk op de geval van het Slaakhuis nabij Oostplein.

www.wikipedia.org:
In 1960 brak Couzijn nationaal en internationaal door. In dat jaar was het Nederlandse paviljoen op de Biënnale van Venetië vrijwel geheel aan zijn werk gewijd. Couzijn toonde daar voor het eerst de bronzen sculptuur 'Belichaamde Eenheid', die in 1963 voor het Unilever-gebouw in Rotterdam werd geplaatst.
In 1967 nam hij deel aan het International Sculpture Symposium in de Canadese stad Toronto. Het door hem gemaakte werk Midsummer Night's Dream is te zien in het High Park.
In 1978 scheidde Couzijn van Perlmuter. Vijf jaar later hertrouwde hij met Dineke Blom, een van zijn oud-leerlingen bij Ateliers.
In 1960 brak Couzijn nationaal en internationaal door. In dat jaar was het Nederlandse paviljoen op de Biënnale van Venetië vrijwel geheel aan zijn werk gewijd. Couzijn toonde daar voor het eerst de bronzen sculptuur 'Belichaamde Eenheid', die in 1963 voor het Unilever-gebouw in Rotterdam werd geplaatst.
Zijn laatste beeld Souffleur was een opdracht van de gemeente Haarlem ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Couzijn overleed voor het beeld werd geplaatst, op 71-jarige leeftijd.

www.sculptureinternationalrotterdam.nl:
Corporate Entity is opgebouwd uit drie hoofdsegmenten, die naast elkaar zijn geplaatst en elkaar op enkele punten overlappen. De hoofdvormen zijn samengesteld uit grillige elementen die alle richtingen uitwaaieren en het beeld oproepen van een gefragmenteerd geheel. De overlappingen versterken de samenhang en het expressieve karakter van de hoofdfiguren.