Art@Site www.artatsite.com Berry Holslag Binck Twins
Artist:

Berry Holslag

Title:

Binck Twins

Year:
2001
Adress:
Binckhorstlaan
Website:
www.stroom.nl:
De vormentaal van de keramische figuren van Berry Holslag (1947) sluit naadloos aan bij de toonaangevende beeldtaal van de jaren tachtig van de 20e eeuw waarin het mensbeeld weer volop in de belangstelling staat. Het sokkelbeeld 'The Observer' is een exponent van de realistische beeldhouwkunst die in de laatste decennia voor de millenniumwisseling het straatbeeld en het beeldenaanbod in galeries en musea ging beheersen. Daarin pakt de beleving van de werkelijkheid meestal net iets anders uit dan de beschouwer in eerste instantie verwacht.
Holslags monumentale en kleurrijke keramische figuren zijn direct herkenbaar en toegankelijk door de heldere beeldtaal die zij gebruikt. ‘What you see is what you get': het is wat het is? Of toch niet? Bij nadere beschouwing blijkt het deze beeldend kunstenaar niet alleen te doen om de verbeelding van gewone, herkenbare mensfiguren. Het gaat haar ook om de wijze waarop mensen in hun dagelijkse omgeving functioneren, om kijkgewoontes en tradities in de (beeldhouw)kunst ter discussie te stellen.
Holslag geeft haar figuren een extra dimensie door ze meer dan levensgroot te maken, bijzondere attributen mee te geven of door ze op een hoge sokkel te plaatsen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Wachters aan de Loosduinseweg in de hofstad en de monumentale beelden City Walk aan het Zuidplein in Rotterdam. Ondanks de herkenbaarheid, lukt het de toeschouwer door het formaat en de afstand niet om zich ermee te identificeren. Deze subtiele vervreemding maakt dat er vragen rijzen bij de beschouwer.

www.vanderkrogt.net:
De beelden maakten deel uit van 'Den Haag Sculptuur 2004' en stonden toen aan de Lange Voorhout.

www.wikipedia.org:
Bertha Johanna (Berry) Holslag (Den Haag, 28 augustus 1947) is een Nederlandse beeldhouwer, keramist en illustrator.